Neuronové sítě

Neuronové sítě jsou počítačové algoritmy spadající do kategorie algoritmů, které se umí na základě dat samy učit a zdokonalovat v řešení různých úloh – tuto schopnost označujeme jako machine learning neboli strojové učení (ML). Tyto algoritmy, které zastřešujeme pojmem umělá inteligence (AI), napodobují fungování neuronů a nervových sítí v lidském mozku a jejich schopnost se učit, rozpoznávat, zevšeobecňovat a řešit složité nelineární úlohy.

Kde se neuronové sítě využívají?

Systémů založených na neuronových sítích se využívá celá řada v různých odvětvích, z hlediska marketingu jsou pro nás nejzajímavější neuronové sítě a zpracování přirozeného jazyka (NLP). Mezi aplikace AI pracující s jazykem patří zejména chatboti, virtuální asistenti, jazykové překladače, generátory textů, nástroje pro analýzu sentimentu a jiné. Díky těmto a jiným technologiím mohou firmy podnikat efektivněji a dosahovat lepších výsledků.

 S čím vaší firmě AI aplikace pomohou?

Umělá inteligence vám bude přínosná například v těchto oblastech:

 •  automatizace rutinních úkolů
 • tvorba prediktivních modelů
 • sledování chování zákazníků
 • generování nápadů
 • generování textů i obrázků
 • optimalizace PPC kampaní
 • optimalizace webu
 • analýza klíčových slov
 • zákaznická podpora
 • kontrola kvality a zabezpečení
 • plánování údržby

Pokud chcete poradit s implementací nástrojů umělé inteligence, můžete se přihlásit na naše školení. Pokud byste potřebovali, aby se o výše zmíněné aktivity někdo kompletně postaral, můžete využít  naše služby.Na co pozor: Důležité je podrobovat (zejména textové) výsledky umělé inteligence kritickému zhodnocení, ačkoliv jsou totiž neuronové sítě v systematice práce podobné lidskému mozku, nejsou často schopny odhalit faktografické chyby, porozumět kontextu, emocím a kreativitě.