Tisková zpráva

Tisková zpráva je písemné sdělení publikované v médiích, prostřednictvím kterého politická strana, firma či organizace informuje veřejnost o svých aktivitách. Jedná se o prostředek marketingové komunikace důležitý pro budování značky v rámci PR (Public Relations), v češtině používáme také termín vztahy s veřejností.

Proč psát tiskové zprávy?

Tiskovou zprávu můžete jako firma využít například ke zveřejnění novinky a můžete si tak zajistit mediální pozornost a v očích vašich partnerů a zákazníků posílit obraz úspěšné prosperující značky. Protože jsou média a tiskové zprávy uživateli vyhledávány online, je tento obsah důležitý i z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Tiskový mluvčí nebo kdokoliv jiný, kdo tiskovou zprávu tvoří, by tedy měl znát i zásady SEO (Search Engine Optimization) pro tiskové zprávy a tvořit vysoce kvalitní texty.

Jak má tisková zpráva vypadat?

Na rozdíl od reklamních textů se tisková zpráva zcela vyhýbá emocím, je informativní a poutavá, maximálně objektivní, stručná a co možno nejaktuálnější.

Ideální tisková zpráva má tuto podobu:

  • nese označení tisková zpráva
  • má jasnou strukturu (hlavička, titulek, perex, odstavce, závěr, kontakty)
  • v hlavičce je název a logo společnosti, datum a místo vyhotovení
  • titulek (H1) má cca 140 znaků a je poutavý, informativní a co nejvíce konkrétní
  • v perexu je 2 až 3 větami zvýrazněnými tučně výstižně shrnuta hlavní myšlenka (Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?)
  • v odstavcích jsou rozepsány detailnější informace členěné podnadpisy (H3) a proložené max. 3 citacemi vyznačenými kurzívou
  • na závěr je připojené jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby
  • není delší jak dokument A4 a je vyhotovena ve formátu doc
  • neobsahuje žádné pravopisné, gramatické, stylistické ani věcné chyby
  • obrázky jsou nahrány v příloze ve zmenšené podobě s odkazem na jejich plnou verzi

V případě, že nemáte v týmu člověka, který by se tvorbě obsahu nejen v podobě tiskových zpráv věnoval a správně je přitom optimalizoval, můžete si najmout copywritera. Obrátit se můžete i na naši agenturu, rádi vám s tím pomůžeme.