HTML

HTML (z angl. hypertext markup language) je označení pro hlavní značkovací jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. Webová stránka je ve své podstatě textový dokument, který si na základě značkovacího jazyka přeloží vybraný prohlížeč a zobrazí ho v podobě webové stránky.

HTML jazyk se skládá z množiny značek, tzv. tagů, které jsou odděleny pomocí úhlových závorek. Jednotlivé značky mají přiřazené hodnoty, které představují pokyny pro způsob zobrazení stránky. Pro tvorbu HTML se používá programátorský editor, využít však lze pro tyto účely i Poznámkový blok. Pro další úpravu vzhledu webu se používá stylovací jazyk CSS.

Ukázka HTML kódu