Automatizovaný reporting

Automatizovaný reporting je označení pro reporting, který je prováděn pomocí speciálních analytických nástrojů tzv. business intelligence (zkr. BI). Místo složitého ručního vytváření statických reportů propojí uživatel vstupní data z informačních systémů s reportovacím BI nástrojem, který automatizuje celý proces od vytěžení a integrace dat (u větších firem přes tzv. datový sklad, u menších lze reportovat přímo ze zdroje) přes analýzu dat, až po vytvoření přehledných, interaktivních a automaticky aktualizovaných dashboardů.

Tato automatizace přináší mnohem rychlejší, kvalitnější a vizuálně srozumitelnější zpracování informací o výkonu podniku a jeho činnostech než manuální reporting. Výsledná graficky znázorněná analýza dat je základem optimalizace procesů ve firmě, umožňuje mnohem pružnější rozhodování a efektivnější plánování kroků vedoucích ke zvýšení výkonnosti organizace.

Výhody automatizovaného reportingu:

  • Podnikatel může snadno, na jednom místě a z různých hledisek monitorovat oblasti své činnosti a získat rychle informace o výkonnosti, produktivitě a ziskovosti. 
  • Podnikatel šetří čas i pracovní síly. Data jsou zpracována bez zbytečného zdržení a zátěže pro lidi, kteří se tak mohou věnovat důležitějším úkolům.
  • Zvyšuje se přesnost a kvalita dat, protože je minimalizována chyba lidského faktoru.
  • Díky rychlejšímu zpracování je zajištěna aktuálnost reportů, což umožňuje podniku včas reagovat na změny v prostředí a efektivně se rozhodovat.

Oblíbeným nástrojem pro automatizovaný reporting je platforma Power BI od společnost Microsoft s podporou umělé inteligence. Mezi další k tomuto účelu využívané systémy patří např. Tableau, Sisense, SAP Business Intelligence, Reporting Services, Looker Studio od Google a další.

Před samotnou aplikací BI nástroje je potřeba nastavit správnou strategii pro automatizovaný reporting (zvolit klíčové ukazatele pro výkonnost podniku a na základě toho nastavit generování odpovídajících reportů) a zejména pak analyzovat, zda ve zdrojových systémech jsou k dispozici potřebná data. 

Neporadíte si s implementací BI nástrojů a vhodné strategie pro automatizovaný reporting sami? Rádi vám s tím pomůžeme.