E-A-T

E-A-T je označení jednoho z mnoha pokynů pro hodnocení kvality vyhledávání, na základě kterého je upravován algoritmus vyhledávače Google. Jedná se o zkratku anglických slov expertise, authoritativeness a trustworthiness, která do češtiny překládáme jako odbornost, autorita a důvěryhodnost. Pomocí těchto jmenovaných kritérií Google určuje, zda je obsah pro uživatele dostatečně kvalitní a zaslouží si dobré umístění ve vyhledávání. 

Ačkoliv E-A-T není přímý technicky hodnotící faktor, je velmi důležité se těmito měřítky zabývat v rámci SEO a vytvářet na svém webu kvalitnější obsah, který je z hlediska Google dobře hodnocený a díky tomu i upřednostňovaný.

Co si představit pod jednotlivými kritérii E-A-T

 • Odbornost – znamená, že web obsahuje obsah vytvořený odborníkem na dané téma. Může jít jednak o formální odbornost (např. kdy obsah vytvořila osoba s lékařským vzděláním) nebo se může jednat o osobu s relevantními životními zkušenostmi (např. kdy obsah vytvořila osoba s letitou zkušeností s určitou nemocí).
 • Autorita – představuje reputaci daného webu, tj. jak je stránka hodnocena odborníky a zda je jimi doporučována jako zdroj kvalitních informací. Sleduje se, kdo na web odkazuje, jaké má web recenze a zda web slouží jako zdroj informací např. ve zpravodajských článcích.
 • Důvěryhodnost – vyjadřuje transparentnost webových stránek, to znamená především, kdo je zodpovědný za zveřejněný obsah, zda jsou citovány zdroje informací a zda jsou informace na webu obsahově přesné.

Jak můžete zlepšit obsah webu z hlediska E-A-T

 • Mějte na webu uvedené informace o sobě nebo vaší společnosti, např. na stránce O nás. 
 • Najměte si odborníky na dané téma, kteří vám budou vytvářet obsah. 
 • Vyjadřujte se jasně a srozumitelně. 
 • Zpracovávejte témata z různých úhlů pohledu.
 • Pravidelně obsah aktualizujte a odstraňujte staré nefunkční odkazy.
 • V rámci článků odkazujte na vysoce kvalitní zdroje. 
 • Rozšiřte databázi recenzí vašeho webu a usilujte o doporučení od vážených odborníků.
 • Odpovídejte rychle i na negativní zpětné vazby.

 

Rádi byste věděli, jak si na tom váš web s ohledem na E-A-T kritéria stojí? Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme být dohledatelnější ve vašem odvětví.