Sitemap.xml

Sitemap (v českém překladu mapa stránky) je XML soubor, do kterého se uvádí informace o konkrétních stránkách webu, jejich videích, obrázcích, posledních aktualizacích a rovněž o důležitosti jednotlivých souborů a vztahů mezi nimi. Sitemap není povinnou součástí webových stránek, ale je užitečné ho mít, protože díky němu se vyhledávače mohou na webu lépe orientovat. Sitemapa pomůže v indexaci ve vyhledávačích (není zaručeno, že budou díky němu všechny stránky zaindexované, ale výrazně k tomu dopomůže).

Menší jednoduché weby se bez sitemapy obejdou, implementace je však doporučována hlavně v případě, že se jedná o rozsáhlé webové stránky, web obsahuje velké množství navzájem nedostatečně propojených stránek, je zcela nový nebo plný multimediálního obsahu.

Nejčastěji se používá pro tvorbu sitemap formát XML. Jedna sitemapa by neměla obsahovat více než 50 000 URL adres. Pak je nutné vytvořit další soubor. Při existenci více sitemap souborů je potřeba vytvořit sitemap index, ve kterém budou uloženy odkazy na jednotlivé soubory. Doporučuje se oddělit do samostatných sitemap např. produkty a kategorie.

 

Sitemap index může být v následující podobě


<?xml version=“1.0″ encoding=“UTF-8″?>
<sitemapindex xmlns=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″>
   <sitemap>
     <loc>https://www.jirkont.cz/sitemap-sluzby.xml</loc>
   </sitemap>
   <sitemap>
     <loc>https://www.jirkont.cz/sitemap-clanky.xml</loc>
   </sitemap>
</sitemapindex>

Sitemap vám může pomoci vytvořit programátor, lze to však zvládnout i ručně, s pomocí sitemap generátoru nebo v případě třeba redakčního systému WordPress prostřednictvím pluginu.