URL

URL (z angl. uniform resource locator) je zkratka pro soubor znaků, které označují adresu webové stránky, kterou si po zadání do adresního řádku v horní části prohlížeče může uživatel internetu zobrazit. URL adresa se skládá z protokolu (http nebo https), který se však nemusí povinně zadávat, protože je předdefinovaný, což platí i pro webový server (www). Po těchto nepovinných znacích následuje již povinný název domény (např. google), koncovka domény (např. com), případně pak další označení pro subdoménu či cestu.

Příklad URL hlavní stránky:

https://www.jirkont.cz

Podoba URL by měla být ideálně krátká a snadno zapamatovatelná, aby se k ní uživatel snadněji vracel. Vhodné také je, aby obsahovala klíčová slova, což může být nápomocné
z hlediska SEO.

Příklad URL sekce webu:

https://www.jirkont.cz/skoleni/

URL adresa obsahuje název domény a za lomítkem potom přesné pojmenování sekce webu. Hned z URL adresy je jasné, co na podstránce bude. Takové pojmenování je užitečné nejen pro návštěvníka, ale i pro robota vyhledávače.