Cloud

Cloud je označení pro virtuální úložiště ve formě sítě vzájemně propojených vzdálených serverů. Slouží pro ukládání a správu dat, doručování obsahu a služeb nebo využívání aplikací. Uživatelům je k dispozici celá řada cloudových služeb (označovaných termínem cloud computing), které nachází uplatnění i v marketingu – např. pomáhají se správou a analýzou dat, automatizací marketingových procesů a zefektivněním reklamních kampaní.

Výhody cloudových služeb

Uživatel cloudu má přístup k souborům a programům přes jakékoliv zařízení, které má přístup k internetu – nemusí je tedy mít fyzicky na disku ve svém počítači. Kromě toho, že uživatel ušetří náklady na pořízení vlastního hardwaru i softwaru, je pro něj výhodou také to, že mu odpadá starost s IT správou a provozovatel cloudu mu zaručuje vysokou míru zabezpečení dat.

Jaké cloudy lze využít?

  • Zřízen a spravován interně v rámci firmy je soukromý cloud, který si může firma i pronajmout od poskytovatele (data center), v obou případech má nad daty vlastní kontrolu.
  •  Naproti tomu veřejný cloud slouží široké veřejnosti na internetu a uživatelé platí za služby, které skutečně využívají.
  • Pro firmy, pro něž je cloudová bezpečnost otázkou, existuje možnost v podobě hybridního cloudu, který umožňuje uchovávat citlivá data v soukromém (privátním) cloudu a pro zbylé účely využívat veřejný cloud.

Čím se liší poskytované služby?

Za to, že uživatel služby založené na cloud computingu využívá, platí provozovateli paušální poplatek. Cloudové služby si může pronajmout v podobě SaaS (Software jako služba), což je nejjednodušší model, kdy platíte za kompletní softwarový systém bez nutnosti jeho vlastního spravování; nebo můžete využívat modely PaaS (Platforma jako služba) či IaaS (Infrastruktura jako služba) – ty jsou vhodné pro velké firmy se specifičtějšími požadavky a širším IT personálem, který dokáže tvořit vlastní programy.