Kampaň

Kampaň je na poli online marketingu označení pro sestavu reklam s jednotným zacílením, ideálně také s nastaveným rozpočtem, která se šíří prostřednictvím různých kanálů (e-mail, PPC reklama, sociální sítě apod.). Jednotlivé kampaně a jejich úspěšnost jsou sledovány pomocí nástrojů, jako je např. Google Analytics. Na základě získaných dat dochází k vyhodnocování kampaní dle nastaveného cíle. Sleduje se především míra prokliku (podíl kliků na celkový počet zobrazení reklamy) a konverzní poměr (podíl konverzí na celkový počet prokliků).

Před tvorbou kampaně je důležité stanovit si jasné cíle, vytvořit profil zákazníka a jeho potřeb, vhodně zvolit reklamní kanál, klíčová slova a vstupní stránky (tzv. landing pages).