Hoax

Hoax je označení pro poplašnou zprávu obsahující nepravdivé informace, která se šíří internetem nejčastěji prostřednictvím řetězových e-mailů, IM zpráv či příspěvků na sociálních sítích. Cílem je mystifikovat adresáta, ovlivnit jeho mínění a přimět ho k dalšímu sdílení zprávy. Šíření hoaxů je považováno za podvodné jednání a skýtá mnohá rizika, i přes to, že může být původním záměrem autora hoaxu pouhý žert. Hoax často cílí na adresátovy city, obsahuje nebezpečné rady (riziko zavlečení viru do PC, poškození zdraví), může v člověku podněcovat nenávist vůči druhým (rasisticky laděné hoaxy) nebo ovlivnit jeho politické názory.

Jak se bránit hoaxům?

Nevěřte všemu, co je vám na internetu předkládáno. Trénujte kritické myšlení. Nereagujte na výzvu pro hromadné rozesílání zprávy. Dříve, než budete cokoliv sdílet, ověřte si pravdivost informace u důvěryhodných zdrojů. Upozorněte člověka, který hoax šíří, co svým počínáním může způsobit.