Sociální síť

Sociální síť je internetová služba, která slouží ke sdílení názorů a informací mezi uživateli v podobě textových, obrázkových nebo video příspěvků a zároveň umožňuje okamžitou reakci na ně. Uživatelé mohou reagovat prostřednictvím sdílení, přidání komentáře nebo označení příspěvku pomocí tlačítek vyjadřujících sympatie nebo naopak. Uživatelé sítí vytváří své vlastní profily, mohou spolu soukromě komunikovat prostřednictvím chatů, navzájem se sledovat a vytvářet skupiny.

Sociální sítě jsou silnými nástroji v marketingu. Pomocí nich mohou propagovat firmy své produkty a služby, komunikovat s potenciálními zákazníky a udržovat s nimi vztah. 

Mezi nejpoužívanější sociální sítě patří Facebook (přes 4 miliardy uživatelů), Twitter, YouTube, Instagram, Linkedln, Snapchat, TikTok a další.