PNO

PNO je zkratka pro Podíl nákladů na obratu. To znamená, kolik procent z obratu z reklamy bylo potřeba zaplatit. Vypočítá se jednoduchým vzorcem náklady/obraty. Při správě PPC kampaní je PNO důležitým ukazatelem, nicméně jedna ideální hodnota PNO neexistuje. Obecně platí, že čím větší PNO je, tím jsou větší náklady spojené s prodejem. Je to spíše orientační číslo, úplně přesně se doměřit nedá. S PNO pracuje Sklik.cz, Zboží.cz nebo Heureka. Lze s ním pracovat i v Google Ads, ale je potřeba přidat Vlastní sloupec. 

Příklad PNO

Pokud je do reklamy vloženo 3000 Kč a obrat z reklamy je 10 000 Kč, PNO vypadá takto: 3000/10 000 = 0,3. Podíl nákladů na obratu se vyjadřuje v procentech, tím pádem 30 %.