Google Ads

Google Ads (dříve Google Adwords) je služba společnosti Google, která umožňuje podnikatelům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím reklamy placené za prokliky (tzv. PPC reklama). Reklama se uživateli internetu zobrazí při vyhledávání na Googlu. Výhodou je, že za tuto reklamu se neplatí při zobrazení, ale až při prokliku, mohou si ji tedy dovolit i menší firmy s omezeným rozpočtem. Efektivní je tato forma reklamy díky vysokému cílení a remarketingu.

Reklamy v systému Google Ads vytvoříte pomocí klíčových slov, poutavého textu a správně zvolené vstupní stránky. Ideální je, když je reklama zaměřena na konkrétní produkt s vysokou marží a konkurenceschopností.