Google Ads

Google Ads (dříve Google Adwords) je služba společnosti Google, která umožňuje podnikatelům oslovovat potenciální zákazníky prostřednictvím reklamy placené za prokliky (tzv. PPC reklama). Reklama se uživateli internetu zobrazí při vyhledávání na Googlu. V prostředí Google Ads je možné platit za proklik, u některých reklam však i za zobrazení, případné interakce, shlédnutí apod. Efektivní je tato forma reklamy díky vysokému cílení a remarketingu.

Reklamy v systému Google Ads vytvoříte pomocí klíčových slov (zájmů, umístění nebo témat), poutavého textu a správně zvolené vstupní stránky. Ideální je, když je reklama zaměřena na konkrétní produkt s vysokou marží a konkurenceschopností.