Reklama

Reklama představuje všechny marketingové prostředky, které cílí na potenciálního zákazníka a přesvědčují ho ke koupi produktu nebo služby. V offline sféře se jedná například o inzeráty, billboardy, letáky, televizní a rozhlasové spoty. V online marketingu má reklama podobu bannerů, e-mailů, příspěvků na sociální síti apod. Aby se online reklama vyplatila, je důležité sledovat konverzní poměr (procentuální vyjádření počtu nákupů na počet interakcí s reklamou).

Dobře fungující reklamou je tzv.  PPC reklama, která pracuje i s remarketingem, tzn. zobrazuje se lidem zpětně. Pokud navštívili stránky s konkrétním zbožím, nabídky tohoto zboží z dané stránky se mu budou opakovaně zobrazovat v podobě reklamního banneru.