QR kód

QR kód (z angl. Quick Response, tj. rychlá odezva) je označení pro speciální dvourozměrný kód v podobě čtverečku vyplněného černými a bílými body, který umožňuje ukládat až 3 tisíce bajtů informací různého charakteru. Je využíván zejména pro marketingové a reklamní účely, aby se mohl zákazník co nejrychleji dostat k informacím o produktu nebo službě. Dekódován je pomocí čtecího zařízení, čímž je nejčastěji mobilní telefon s digitálním fotoaparátem a aplikací pro čtení QR kódů.

QR kód lze jednoduchým způsobem vygenerovat pomocí internetové stránky k tomu určené
a využít ho pro uložení informací, webových stránek nebo třeba geografického umístění.