Spam

Spam je označení pro všechna nevyžádaná obchodní sdělení, která se šíří prostřednictvím e-mailů nebo jinými kanály (např. instant messaging, diskuzní fóra, SMS) za účelem reklamy. Problematiku spamu upravuje Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), dle kterého může prodejce zasílat obchodní sdělení pouze v případě, že má od zákazníka informovaný souhlas. Spam je však rozesílán bez tohoto souhlasu hromadně velkému množství adresátů. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že může obsahovat viry, umožnit přístup hackera do adresátova počítače nebo příjemce obelstít zdánlivě výhodnou nabídkou a připravit ho o finanční prostředky.

Opatření proti e-mailovému spamu spočívají v antivirové ochraně počítače a nastavení spamového filtru. Na nevyžádané e-maily je dobré neklikat, neotvírat je, ale rovnou je označit jako spam. V případě obtěžujících e-mailů, k nimž jsme nedali souhlas, je možné se u důvěryhodných odesílatelů, z odběru e-mailů odhlásit.