Klíčové slovo

Klíčové slovo (angl. keyword) je označení pro slovo nebo slovní spojení, na základě kterého uživatelé internetu nejčastěji vyhledávají informace z určitého oboru. S klíčovými slovy, která jednoznačně identifikují a charakterizují vyhledávaný obsah, pracují majitelé webů a jejich marketéři v rámci SEO aktivit (jako je budování zpětných odkazů, copywriting, tvorba PPC reklamy atd.). Z hlediska optimalizace pro vyhledávače jsou totiž klíčová slova těmi nejrelevantnějšími výrazy zajišťujícími webové stránce dobrou pozici ve vyhledávačích. 

Základním předpokladem úspěšné volby těchto výrazů je analýza klíčových slov, při které se vyselektují a utřídí (dle hledanosti, konkurenčnosti, kategorií a priorit) ta slova, která mají největší potenciál webové stránce přední umístění a tím i vyšší návštěvnost zajistit. To, jak taková analýza probíhá, jsme sepsali do článku na našem blogu.

Klíčová slova, v podobě podstatných a přídavných jmen, by měla být použita v URL adrese, titulku stránky, nadpisech, i v samotných textech stránky, popisech obrázků a ve zpětných odkazech. Při práci s keywords je nutné brát v potaz, jak fungují algoritmy vyhledávačů a vyhnout se nadměrnému užití klíčových frází. Pokud se obor potýká s vysokou konkurencí, pak se doporučuje rozšíření klíčových slov pomocí tzv. longtailů (podrobnějších a samostatně ne tolik frekventovaných výrazů).