Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je proces, během kterého jsou sbírána data o nejčastěji pokládaných dotazech, které souvisí s podnikáním klienta a které uživatel internetu nejčastěji zadává v souvislosti s daným oborem ve vyhledávání. Analýza klíčových slov je nezbytným základem pro práci SEO a hodí se i PPC specialistům, kteří výsledná data získaná za pomoci analytických nástrojů zpracovávají do dokumentu, z něhož čerpají při optimalizaci webu, tvorbě marketingových kampaní, linkbuildingu a celé řadě dalších aktivit. 

Analýza klíčových slov obsahuje údaje o klíčových slovech a frázích, o objemu jejich vyhledávání, jejich konkurenčnosti apod. Je to zásadní nápověda pro to, jaký obsah tvořit (která slova jsou pro web vhodná a naopak), tak aby byl web vyhledávači preferován. SEO odborníci v případě kompletní analýzy klíčových slov stráví zpracováním dat i desítky hodin, protože výsledky dále podrobně klasifikují. 

Jak provést jednoduchou analýzu klíčových slov?

  1. Vytvořte si tabulku (např. v Excelu) se sloupci: klíčové slovo, hledanost, relevance, kategorie a cílová stránka.
  2. Vymyslete co nejvíce vstupních dotazů.
  3. Následně zjistěte k dotazům další klíčová slova a spojení, na základě kterých by mohl uživatel informace související s daným tématem hledat. Můžete vycházet z návrháře klíčových slov v Skliku nebo použít Collabim či Marketing Miner.
  4. Ke klíčovým slovům doplňte údaje o jejich hledanosti. K tomu vám pomůže znovu Collabim nebo Marketing Miner.
  5. Tabulku s daty uspořádejte a pročistěte – seřaďte slova podle hledanosti, odstraňte duplicitní a nevhodné výrazy a pak fráze zařaďte do kategorií, ohodnoťte jednotlivá klíčová slova z hlediska relevance pro váš web (např. na škále od 1–3).

Obsáhlejší analýza klíčových slov vyžaduje odborný přístup a kvalitní web se bez ní neobejde. Chcete vs analýzou klíčových slov pomoci? Ozvěte se nám.