Linkbuilding

Linkbuilding je označení pro proces budování zpětných odkazů. Jedná se o důležitou SEO aktivitu, díky které podnikatel rozšiřuje povědomí o své značce, jeho web nabývá větší důvěryhodnosti u Googlu, může tak získat vyšší pozici ve vyhledávání na určitá klíčová slova a nové návštěvníky.

V linkbuildingu rozlišujeme interní zpětné odkazy, tj. rozmístěné uvnitř samotného webu, a externí zpětné odkazy, tj. umístěné na jiných webech.

Interní odkazy řadíme v SEO mezi tzv. on-page faktory. Zlepšují orientaci návštěvníka i vyhledávacího robota na webu a dopomáhají k lepšímu hodnocení a zaindexování u Googlu.

Externí odkazy jsou z hlediska optimalizace pro vyhledávače řazeny mezi off-page faktory. Jsou tvořené jednak pasivně (organicky), kdy na web odkazují sami od sebe např. fanoušci dané stránky, jednak aktivně (cíleně), kdy jsou odkazy vytvářeny, např. v rámci spolupráce majitele webu a recenzenta.

S externími odkazy pracuje ve velkém copywriting, při němž se do zadavatelem objednaných PR článků, posléze umístěných na externích portálech a webech, vkládají odkazy na stránky, které chce majitel webu propagovat a zvýšit tak jejich návštěvnost.

Při budování zpětných odkazů nejde o kvantitu, ale především o kvalitu. Tzv. anchor text, tj. zvýrazněné slovo nebo fráze, na kterých je odkaz umístěn, by měl obsahovat vhodná klíčová slova a odpovídat obsahu zobrazenému po jeho rozkliknutí.

Příklad zpětného odkazu:

V textu o škůdcích na zahradě bude umístěn odkaz na stránku s konkrétním přípravkem:
„Pokud ani tohle nezabírá, použijte námi osvědčený prostředek proti slimákům.“

Pro vyhledávací roboty je relevantní takový zpětný odkaz, který tematicky koresponduje s textem, do něhož je vložen, a čtenářovi se proklikem na stránku nabízí rozšíření informací o tématu, konkrétní možnost nákupu nebo využití odpovídající služby.