E-commerce

E-commerce (elektronické obchodování) je podmnožina e-businessu, elektronického podnikání, založeného na využití moderních elektronických komunikačních prostředků. E-commerce označuje obchodní činnosti prováděné na internetu v rámci e-shopů a jiných prodejních systémů. Do e-commerce řadíme veškeré nástroje online marketingu, elektronickou komunikaci, reklamní systémy, affiliate programy, platební nástroje apod.  

Dle zacílení rozdělujeme e-commerce do několika typů:

  •       B2B (business to business) – model směřující od obchodníka k obchodníkovi
  •       B2C (business to consumer) – model směřující od obchodníka k zákazníkovi
  •       C2B (consumer to business) – model směřující od zákazníka k obchodníkovi
  •       C2C (consumer to consumer) – model směřující od zákazníka k zákazníkovi

 

V prvním případě B2B spolu elektronickou cestou obchodují odběratelé a dodavatelé, v druhém případě B2C prodává obchodník své produkty přímo zákazníkovi, v dalším modelu C2B zákazník poptává zboží u obchodníka za určitou cenu a v případě C2C se jedná o výměnné obchody a burzy mezi spotřebiteli