H1, H2, H3, H4 a další nadpisy

Nadpisy (angl. heading) jsou důležitým prvkem pro optimalizaci webové stránky, nejen pro to, že obsahují klíčová slova z velké části odpovědná za výsledné umístění webu ve vyhledávání. Pomocí nadpisů různých úrovní hierarchicky strukturujeme stránky a jejich obsah, aby byly pro uživatele, ale i pro vyhledávacího robota lépe čitelné a pochopitelné.

Při tvorbě obsahu stránky pracujeme s nadpisy s označením H1 až H6, které se liší velikostí a zvýrazněním. V praxi se používají zejména první tři úrovně nadpisů, které mají větší význam pro SEO. Nejdůležitějším nadpisem je pro vyhledávače nadpis první úrovně (označován jako H1), který by měl výstižně vypovídat, o čem stránka je. Měl by být na stránce vždy pouze jeden a ideálně korespondovat s titulkem stránky (který se na webu nezobrazuje).

Vyžaduje-li to kontext, je dobré pracovat i s podnadpisy typu H2 a H3. Každému nadpisu náleží v HTML kódu vlastní párová značka, která se umisťuje na začátek textu nadpisu a na jeho konec (např.: <h1>Optimalizace pro vyhledávače</h1>). Jednotlivé nadpisy je potřeba umisťovat postupně za sebou od nejvyšší úrovně po nejnižší, nikoliv nahodile. Klíčová slova by měla být v nadpisech užívaná s rozvahou, ne na úkor čtenářova dojmu a motivace ke čtení obsahu.