Title

Title (v češtině titulek stránky) je jedním z nejdůležitějších on-page faktorů, který se jako krátký text nachází ve výsledcích vyhledávání u URL adresy webu. Dále se tento titulek zobrazuje v oknech a záložkách v prohlížeči, ale například i při sdílení obsahu stránky na Facebooku. Protože ovlivňuje pozici webu ve vyhledávání i samotnou proklikovost na stránku, je žádoucí vytvořit ho tak, aby byl funkční z hlediska SEO a navíc zaujal čtenáře.

 

Nejdůležitější zásady při tvorbě titulku

  • Dodržte délku kolem 70 znaků, tady platí ve skutečnosti ale rozměr prostotu v px, takže je možné že se zobrazí i titulek o více znacích.
  • Nejpodstatnější informace uveďte na začátku titulku.
  • Vyzvěte čtenáře k akci.
  • Buďte struční a co nejvíce popisní.
  • Používejte dynamická slovesa.
  • Vhodně zakomponujte klíčové slovo.
  • Zaujměte pomocí číslice či speciálních znaků.
  • Uveďte prodejní argument nebo položte otázku.
  • Otestujte si, zda váš titulek není duplicitní s jiným. Tady skvěle poslouží parametr site zadaný do Google.


Title je vkládán do hlavičky HTML dokumentu stránky mezi značky <title> a </title> a
nerovná se nadpisu. Nadpis je text, který se objeví na konkrétní stránce jako první a označuje se jako H1. Ideálně by měl titulek stránky na nadpis obsahově navazovat.