Internetový prohlížeč

Internetový prohlížeč (v angl. browser) je program umožňující prohlížení webových stránek na internetu. Funguje na základě komunikace HTTP protokolu s webovým serverem, od kterého přijímá data v podobě hypertextových souborů ve formátu HTML, XHTML, XML atd. Tyto značky vyrenderuje a zobrazí v podobě konkrétní stránky. Nejpoužívanějšími grafickými (tj. těmi, které umožňují zobrazení obrázků a díky zásuvným modulům i videí a animací) prohlížeči jsou Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari a Opera.

Pokud nenavštívíme webovou stránku přímo zadáním URL adresy, máme v rámci prohlížeče, který si nainstalujeme do svého počítače, přístup k vyhledávači (u nás jsou nejpoužívanějšími Google a Seznam), do něhož zadáváme konkrétní vyhledávací dotazy.

Věděli jste, že:

Historie prohlížečů sahá až do roku 1991, kdy Tim Berners-Lee spustil první z nich – WorldWideWeb?