KPI

KPI (z angl. key performance indicator) je označení pro klíčové ukazatele výkonnosti, které slouží k měření úspěšnosti aktivit v rámci firmy. V oblasti marketingu se jedná o ukazatele, jako jsou např. návštěvnost webu, konverzní poměr či míra prokliku. Vhodná metrika se volí na základě marketingových cílů firmy a pravidelně dochází k jejímu vyhodnocování, aby se zjistilo, jak moc jsou určité marketingové strategie efektivní.

Příklad KPI:

Marketingový cíl: zvýšit počet konverzí o 5 %

Sledovat budeme tyto klíčové ukazatele výkonnosti: