PR

PR je zkratka anglického public relations, tj. „vztahy s veřejností“, která označuje všechny činnosti, prostřednictvím nichž firma komunikuje s okolím, informuje ho o svých aktivitách, ovlivňuje jeho mínění a buduje si tak svou image a dobré jméno. Na rozdíl od reklamy se jedná o strategie, které jsou založeny na budování dlouhodobých vztahů a vzájemné komunikaci.

Největší nároky jsou v tomto směru kladeny na tvorbu kvalitního obsahu. Mezi nástroje PR patří například tiskové zprávy, případové studie, firemní publikace a časopisy, e-booky, akce pro veřejnost, komunikace na sociálních sítích, články, rozhovory, podcasty, informativní videa, webináře apod.