Chatbot

Chatbot je označení pro počítačový program, který slouží k automatizované komunikaci s uživateli. Existují v podstatě dva typy chatbotů. Jednodušší z nich funguje za účelem automatizace konverzací a nahrazuje obsluhu online chatů, jeho jádro tvoří naprogramované dotazy a odpovědi na ně. A pak tu máme chatboty, jejichž základem je umělá inteligence a jejichž interaktivní rozhraní nabízí uživatelům mnohem rozmanitější komunikaci mnohdy téměř k nerozeznání od té lidské.

Chatboti generující předvolené odpovědi

Na prvním místě zmíněné chatboty jsou firmami využívané častěji, protože jsou méně náročné na implementaci. Fungují jako zákaznická podpora. Uživateli, který se dotazuje například přes aplikaci Messenger, Skype, Slack a jiné, je zaslána chatbotem předem navolená automatická odpověď. Prostřednictvím těchto chatbotů jsou zodpovídány nejčastější jednoduché dotazy, informují zákazníky o aktuální nepřítomnosti zákaznické podpory, zjišťují preference zákazníků apod.

Tento typ chatbotů si můžete na web nainstalovat pomocí aplikace sami nebo se obrátit na firmu, která vám s tím pomůže. Dobré je chatbota personalizovat pomocí jména a nechat si záležet na tvorbě předvolených odpovědí – měly by poskytovat detailní informace, aby je návštěvník vaší stránky nemusel dohledávat. Vyplatí se proto před spuštěním chatbota řádně otestovat.

Složitější chatboti typu ChatGTP

V případě vyspělejších typů AI chatbotů, pro jejichž fungování je klíčové tzv. strojové učení a jsou přímo vytvořeny pro zpracování přirozeného jazyka, se dá konverzovat ohledně složitějších záležitostí a v širším kontextu, neboť jsou odpovědi generovány z informací sesbíraných na internetu. Chatboti tohoto druhu však nepracují pouze s textem, ale kombinují vícero funkcí, jako je například generování obrázků. Využití nachází například při tvorbě marketingového obsahu.

Prvním typem takového vyspělého chatbota se stal ChatGTP vyvinutý společností OpenAI v roce 2022. Jedná se o chatbot, který využívá jazykový model umělé inteligence a jehož doménou je zpracování přirozeného jazyka. ChatGTP funguje jako chatovací robot pro vyhledávač Bing a je základem mnoha aplikací, jako je například systém Whisper pro rozpoznávání řeči.

Chatboti jsou nápomocní, ať už pro inspiraci a usnadnění práce marketérů, tak pro zastoupení zákaznické podpory v podobě automatizovaného chatovacího okna. Jejich využití však nemůže nahradit lidský přístup a myšlení.