Bing

Bing je vyhledávač společnosti Microsoft s implementovanou umělou inteligencí v podobě chatbota, který funguje na základě rozsáhlého jazykového modelu GPT-4. Bing jeho fungování využívá ve spolupráci s OpenAI a vylepšuje ho díky technologii zvané Prometheus o informace a citace v reálném čase. Díky tomu má výsledek dotazování podobu jedné souhrnné podrobné odpovědi, která je přesnější a relevantnější, na rozdíl od samostatného ChatGPT koresponduje s aktuálním děním a obsahuje odkazy na zdroje, ze kterých vyhledávač informace čerpal. Uživatel prostřednictvím využití služby Bing tedy nemusí složitě procházet jednotlivé výsledky vyhledávání.

Algoritmy, na základě kterých funguje vyhledávač Bing, dokáží rychle zpracovat velké množství dat, což může podnikatelům výrazně ušetřit práci v mnoha oblastech. Touto cestou mohou firmy získat cennou inspiraci, nápady a informace o aktuálních trendech a zákaznických preferencích a na základě toho pak například přesněji cílit reklamní kampaně.

Chatbot Bing AI je součástí webového prohlížeče Microsoft Edge, kde je k nalezení v postranním panelu. Využít jej lze i jako kreativní nástroj pro tvorbu básní, příběhů nebo nápadů na reklamní texty. Uživatelé mohou využívat také Bing Image Creator fungující na bázi modelu DALL·E, který na základě popisu vytvoří obrázek na míru.