ChatGPT

ChatGPT (GPT = z angl. Generative Pre-training Transformer) je generativní jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který dokáže v podobě chatovacího robota, virtuálního asistenta, webové či mobilní aplikace generovat text v různých jazycích a automaticky odpovídat na uživatelem položené otázky. Pracuje jednak s naučenými odpověďmi, ale dokáže díky umělé inteligenci a strojovému učení rovněž vytvářet odpovědi zcela unikátní a velmi důvěryhodně znějící – neznamená to však, že jsou tyto odpovědi vždy pravdivé a aktuální, získané informace je proto třeba si vždy ověřovat.

Jako vzor a trénink pro vytváření odpovědí sloužily tomuto jazykovému modelu texty z celého internetu, konkrétně více jak 8 milionů dokumentů. Rozumí textům mluveným i psaným. Díky novým dotazům se jeho neuronové sítě mohou dále rozvíjet, protože se neustále učí. Otázky je mu však třeba formulovat co nejpřesněji, abychom se dočkali co nejadekvátnějšího výstupu.

V současné době je jeho využití hojně testováno ve firmách. Významně užitečný může být kromě simulované zákaznické podpory v podobě chatbota zejména pro generování nápadů, k vytváření rešerší, osnov a nejrůznějšího textového obsahu, k tvorbě tabulek, e-mailů nebo reklamních textů dle zadání. V rámci SEO aktivit ho lze využívat například pro generování návrhů klíčových slov, titulků, popisků, často kladených dotazů apod.

Bezplatně po registraci si můžete ChatGPT v beta verzi (tj. s jistým omezením v počtu znaků v odpovědích) vyzkoušet na stránce: https://chat.openai.com/auth/login.