OpenAI

OpenAI je nezisková organizace v roce 2015 založená Elonem Muskem a Samem Altmanem, která se zabývá výzkumem umělé inteligence, jejím vývojem a propagací tzv. open-source přátelské AI (zkr. pro artificial intelligence, tj. umělá inteligence). V rámci strategie této společnosti je umělá inteligence poskytována s otevřeným zdrojovým kódem a je tedy po jednoduché registraci přístupná všem – díky čemuž mohou být snadněji odhalovány případné chyby v programech. Tento koncept může sice nahrávat i těm, kteří toho chtějí zneužít, předpokládá se však, že kvalifikovaní vývojáři mají lepší prostředky oproti případným útočníkům. Cílem OpenAI je, aby umělá inteligence přinášela prospěšné technologické inovace, byla přínosná pro lidstvo a neškodila mu. Umělá inteligence funguje na základě pokročilého algoritmu strojového učení (v angl. machine learning), jehož podmnožinu tvoří hluboké učení a neuronové sítě. Mezi AI aplikace vyvinuté společností OpenAI, které díky tomuto algoritmu umí automaticky generovat požadovaný obsah (to jsou tzv. generativní modely), patří např. model DALL-E 2 pro generování digitálních obrazů na základě popisu nebo chatbot označovaný jako ChatGPT – jde o jazykový model (jehož základem jsou GPT modely GPT-3.5 a GPT-4), který dokáže sám v různých jazycích všestranně, i když ne vždy 100% faktograficky správně, odpovídat na položené dotazy. Na jeho základě fungují chatovací roboti, virtuální asistenti a různé webové i mobilní aplikace.