Hledanost

Hledanost je klíčová metrika, s níž na denní bázi pracují SEO i PPC specialisté v rámci online marketingu. Faktor hledanosti nám ukazuje, kolikrát za určitou dobu (např. měsíc) je konkrétní klíčové slovo uživateli internetu vyhledávané. Pokud známe hledanost klíčových slov i jejich konkurenčnost, pak může dojít i k jejich hodnocení z hlediska relevance, tj. která slova jsou pro webovou stránku ta nejrelevantnější (nejpřínosnější), a měla by být proto využita v rámci optimalizace pro vyhledávače (SEO), tzn. vhodně umístěna v obsahu a meta datech stránky; a samozřejmě by se s nimi mělo pracovat při vytváření a optimalizaci PPC kampaní.

Aby se webová stránka těšila z lepší pozice ve vyhledávání a měla větší návštěvnost i díky reklamním kampaním, je v rámci kvalitního SEO přímo nezbytné provést analýzu klíčových slov. Data o hledanosti můžeme získat v případě vyhledávače Google přes platformu Google Ads, v případě Seznamu přes reklamní systém Sklik, případně můžeme využít některý z nástrojů (Marketing Miner, Collabim, Ahrefs), skrze které jsou tato data z výše uvedených systémů vytěžena a můžeme s nimi dále pracovat a vyhodnocovat je.