Konkurence

Konkurence je pojem, který označuje soupeření mezi ekonomickými subjekty ze stejného tržního segmentu usilujícími o získání výhodnější pozice na trhu. Mít dobrý přehled o konkurentech a jejich prodejních metodách je základním předpokladem k nastavení fungující marketingové strategie. Firma může díky prozkoumání zvyklostí konkurentů odhalit nevyužité příležitosti, dozvědět se, jaké jsou její silné a slabé stránky, co může dělat lépe a jak se může odlišit a uspět.

Zejména v digitálním marketingu je analýza konkurence nezbytná k tomu, aby se dokázal web podnikatele v konkurenčním online prostředí svým obsahem prosadit, zviditelnit a umístit na dobré pozici ve vyhledávání.

V rámci optimalizace webu pro vyhledávače proto SEO specialisté zjišťují:

  • na jakých webech má konkurence zpětné odkazy,
  • na jaká klíčová slova se konkurenční weby zobrazují,
  • jaká jsou unikátní rankující klíčová slova konkurence, na které se web klienta nezobrazuje
  • jaký obsah konkurence je nejvíce sdílený,
  • jaký obsah zahrnuje nejkvalitnější zpětné odkazy apod.

Na poli PPC reklamy se zase zkoumá např.:

  • jaká klíčová slova jsou konkurencí využívána pro inzerci,
  • jak zní textace jejich reklam apod.

Využívají se k tomu specializované nástroje, jako je např. Ahrefs, díky němuž lze monitorovat klíčová slova, zpětné odkazy, PPC reklamy, obsah a návštěvnost stránek konkurenčních webů. Na základě provedené analýzy konkurence jsou pak aplikovány takové postupy, aby se vzhledem ke konkurenci vylepšilo SEO hodnocení webu a ten mohl dosahovat lepších výsledků (tj. větší návštěvnosti, většího objemu poptávek či objednávek).