Zpětný odkaz

Zpětný odkaz (angl. backlink) je označení pro hypertextový odkaz, který po rozkliknutí přivádí internetové uživatele na konkrétní webovou stránku prezentující firmu, vybraný produkt či službu. V oblasti optimalizace pro vyhledávače ho řadíme mezi důležité off-page faktory, což jsou všechny vnější vlivy, jež spoluurčují, jak bude webová stránka hodnocena internetovými vyhledávači (v dnešní době je nejvyužívanější Google) a na jaké pozici ve vyhledávání bude umístěna.

Čím lepší umístění mezi výsledky fulltextového vyhledávání bude stránka mít, tím vyšší je zajištěna její organická návštěvnost. Zpětný odkaz je proto v rámci SEO strategie záměrně komponovaný do reklamních textů a článků. Jedná se o budování zpětných odkazů, tzv. linkbuilding. Tento proces vyžaduje, aby byly vytvářeny kvalitní odkazy, tzn. takové, které budou Google algoritmy dobře hodnotit.

Jak by měl vypadat kvalitní zpětný odkaz:

  • Ideální je, když je odkaz tvořen přirozeně, nebo je umístěn na tematicky podobné a důvěryhodné stránce. Vyplatí se najít partnerské weby a spolupracovat s osvědčenými firmami. 
  • Není žádoucí vkládat do textu příliš mnoho odkazů stejného rázu, raději se zaměřte na kvalitu a různorodost.
  • Anchor text, tedy slovo nebo slovní spojení, na kterém je odkaz umístěn, by měl obsahovat pro vyhledávání relevantní klíčové slovo. Proto je také vhodné předem provést analýzu klíčových slov.
  • Samotný text, v němž je odkaz umístěný, by měl být hodnotný a pro čtenáře přínosný sám o sobě. S tvorbou takových textů, pokud na to nestačíte sami, vám pomůže copywriter nebo marketingová agentura.