Midjourney

Midjourney je model umělé inteligence pro generování obrazu vyvinutý výzkumnou společností Midjourney, která ho neustále zdokonaluje a spouští nové verze. Nástroj dokáže vytvářet realistické obrázky na základě textového zadání, podobně jako systém DALL·E 2 (od společnosti OpenAI). Je „vytrénovaný“ na obrovském množství obrázků z internetu s popisky. Pro datovou analýzu využívá algoritmy založené na strojovém učení. I přesto, že se původně mělo za to, že Midjourney je vhodnější ke generování kreativních uměleckých výtvorů, díky svým vylepšením zvládne rovněž generovat i od skutečnosti téměř nerozeznatelné realistické výjevy.

Usnadnění práce může tato interaktivní AI přinést zejména grafikům, webovým designérům a marketérům při tvorbě vizuálního obsahu a reklamy. (Ožehavá je u těchto systémů pouze otázka autorských práv a možného zneužití uměle vytvořených obrázků pro šíření dezinformací v podobě realisticky vypadajících fotografií, které však nejsou skutečné.)

Používat Midjourney můžete po registraci pouze na platformě Discord, kde je nutné si aktivovat předplatné. V současné době neexistuje bezplatná verze.