DALL·E 2

DALL·E 2 je model umělé inteligence založený na strojovém učení určený pro obrazové generování. Byl vyvinutý společností OpenAI v roce 2022 jako pokročilá verze původního modelu DALL·E z roku 2021. Na základě zadání v podobě textu dokáže kreativně vytvořit unikátní realistický obrázek v jakémkoliv stylu (např. i ve stylu konkrétního výtvarného umělce) a obsahující jakékoliv pojmy a atributy (vyloučen je pouze obsah násilného, nenávistného, sexuálního či politického charakteru).

Systém DALL·E 2 pracuje s 3,5 miliardami parametrů a vytváří obrázky s 4x vyšším rozlišením než u DALL·E. Původní verze modelu fungovala na základě spojení dvou neuronových sítí GPT (předpovídání dalšího slova ve větě) a VQ-GAN (komprimování obrazu do mřížky vektorů a rekonstrukce zpět do obrazu), pokročilá verze DALL·E 2 pracuje dále s CLIP (angl. Contrastive Language-Image Pre-training artificial vision system), což jí umožňuje rozpoznávat a vytvářet významové vazby mezi texty a obrázky.

Generátor obrázků může v mnohém nahradit či usnadnit práci grafiků, lidé si díky němu mohou sami tvořit originální reklamní materiál i pro komerční využití. DALL·E 2 má implementovaný například i Microsoft ve svých nástrojích Designer a Image Creator, rovněž je součástí vyhledávače Bing či Microsoft Edge.

Bezplatně si můžete DALL·E 2 v beta verzi vyzkoušet po registraci přes stránky:
https://openai.com/product/dall-e-2.