Copywriter

Copywriter se věnuje tvorbě marketingových textů na zakázku. Základem jeho práce je pečlivé studium informací o tématu a jejich následné originální zpracování do podoby textů na stránkách webu, reklamních sloganů, PR článků, tiskových zpráv, případových studií, e-booků, newsletterů, příspěvků na sociálních sítích a dalších.

Cílem vytvářených textů je propagovat zboží nebo služby klienta, zlepšovat důvěryhodnost a image jeho projektu a pomáhat navýšit návštěvnost jeho webových stránek. Copywriter musí proto umět psát nejen přitažlivé a informačně hodnotné texty, aby čtenáře zaujal a přiměl ho k aktivitě (proklik na web klienta, odběr novinek, nákup produktu), ale rovněž musí umět pracovat s klíčovými slovy a zpětnými odkazy tak, aby z hlediska SEO zajistil danému výstupu i dobré umístění ve vyhledávání.

Co by měl zvládat dobrý copywriter:

  • Mít pod palcem pravopis, gramatiku i stylistiku.
  • Znát základy SEO a umět pracovat s klíčovými slovy.
  • Zajímat se o záměr textu a cílovou skupinu.
  • Brát v potaz, kde bude text umístěn a co je jeho cílem.
  • Zpracovávat téma nově a neotřele.
  • Snažit se, aby byl text pro uživatele hodnotný.
  • Umět vystihnout podstatu a vyhýbat se slovní vatě.
  • Nezapomínat na formátování textu.

V případě, že podnikatel sám nezvládá zajistit pravidelný obsah na svých webových stránkách a sociálních sítích a není aktivní ani v oblasti SEO, např. v podobě linkbuildingu v rámci externích článků, je vhodné, aby si copywritera najal nebo svěřil svůj projekt do péče SEO specialistů, kteří mají vlastní tým copywriterů.