Off-page SEO

Off-page SEO je oblast optimalizace pro vyhledávače, která pracuje s oblastmi působícími mimo konkrétní webové stránky. Vlivem těchto externích činitelů se v ideálním případě (v součinnosti s on-page faktory) zvyšuje relevance stránky pro vyhledávaný dotaz, což napomáhá k dosažení lepší pozice webu ve vyhledávání. 

Off-page faktory vypovídají o kvalitě, důvěryhodnosti a popularitě stránek a hrají hlavní roli při hodnocení stránek vyhledávači. Některé z nich není možné přímo ovlivnit, řadu z nich ale můžete podpořit vlastní aktivitou.

Linkbuilding – budování zpětných odkazů

Linkbuilding – jedná se o umisťování hypertextových odkazů na externích webech odkazujících na danou stránku. Pro dobré vyhodnocení vyhledávačem je třeba, aby odkazy pocházely z důvěryhodného a tematicky příbuzného webu, byly tvořeny vhodnými klíčovými slovy, nebyly zastaralé, nesměřovaly pouze na jednu stránku. Zpětné odkazy mohou vznikat zcela přirozeně (někdo si oblíbí naši stránku a odkáže na ni), v rámci spolupráce s externími weby či influencery, nebo naší vlastní aktivitou.