CTA

CTA (zkratka angl. call to action) je v online marketingu označení pro výzvu k akci. Jedná se o prvek, na který návštěvník webu nejčastěji narazí v podobě tlačítka nebo odkazu a který ho vybízí ke konkrétnímu úkonu, jako např.:

  • objednat zboží, 
  • kontaktovat prodejce, 
  • stáhnout e-book, 
  • přihlásit se k odběru newsletteru apod. 

Cílem používání tohoto prvku je vyvolání pocitu naléhavosti, abychom návštěvníka přiměli provést akci hned a neodložil to na později.

Při tvorbě tlačítek a odkazů na webu byste se měli řídit několika zásadami, aby byl tento prvek z hlediska zvyšování konverzí účinný a nebyl rušivý a zavádějící. Tlačítka na stránce by neměla rozptylovat pozornost, proto si bohatě vystačíte s jednou výzvou na jednu stránku. Text výzvy by měl obsahovat akčně zaměřené sloveso nejlépe v rozkazovacím způsobu (případně infinitivu) a měl by vždy korespondovat s akcí, která po kliknutí nastane. Tzn. v případě tlačítka s textem Prohlédnout by se měla rozbalit nabídka konkrétních produktů, nikoliv kontaktní formulář.

Na webech, které fungují jako e-shopy, jsou výzvy v podobě tlačítek téměř samozřejmé. Dobře však fungují i v případě webu, který nabízí služby. CTA se využívá nejen v rámci webových stránek, možnost přidání tlačítka nabízí i Facebook či Instagram a je doporučené ho využívat i u PPC reklamy u textů i bannerů nejen v Google Ads nebo Skliku.