Vstupní stránka

Vstupní stránka (z angl. landing page) je označení pro jakoukoliv samostatnou stránku na webu, na kterou se uživatel může dostat odkudkoliv. Může to být například po rozkliknutí reklamy na internetu nebo z e-mailu. 

Landing page jako konverzní stránka

Z některých vstupních stránek může být uživatel vyzván ke konkrétní akci, jako například ke koupi produktu. Když uživatel akci provede, pak se vstupní stránce podařilo přimět uživatele ke konverzi. Pokud uživatelé nekonvertují okamžitě, silná identita značky jim může pomoci zapamatovat si značku do budoucna nebo ji doporučit svým přátelům. O tom, jak funguje reklama si můžete přečíst více u jiného pojmu. Od ostatních stránek se taková konverzní stránka liší tím, že se zaměřují na krátkodobé cíle k dosažení požadovaných výsledků značky.  Třeba v redakčním systému WordPress lze landing page jednoduše editovat.

Landing page – SEO a PPC 

Dobře působící landing page posiluje důvěryhodnost značky a celkové povědomí o ní. Měla by proto být konzistentní, přehledná, informačně přínosná a obsahovat relevantní odkazy a klíčová slova. Co se týče PPC, obsah vstupní stránky je jedním z několika faktorů ovlivňující skóre kvality klíčového slova.