Lead

Lead je označení z oblasti online marketingu, a to pro internetového uživatele, který se díky svému projevenému zájmu (např. zadáním e-mailové adresy do formuláře) stává kontaktem s potenciálem být zákazníkem. Způsoby získávání a kvalitou těchto potenciálních zákazníků se zabývá tzv. lead management. Ten hodnotí v rámci tzv. lead scoringu obchodní potenciál jednotlivých kontaktů za pomoci specializovaných nástrojů, které sledují chování uživatele na webu. Díky tomu je pak možné určit, zda je konkrétní kontakt vzhledem k jeho aktivitám (napsal dotaz, stáhl si ceník) vhodné přímo oslovit s nabídkou a iniciovat nákup, nebo, zda se jedná o kontakt, vidno z jeho chování (odebírá e-maily, které neotevírá), bez potenciálu.

Strategie, jak kontakt získat mohou být ve formě vyskakovacích oken (tzv. pop-up oken) s nabídkou pro odběr newsletteru nebo stažení e-booku, webových formulářů, sponzorovaného příspěvku na Facebooku apod. Takovými způsoby získávají kontakty třeba i partneři v rámci affiliate spolupráce.