On-page SEO

Termín on-page SEO se používá pro oblasti, které souvisí s prvky v rámci konkrétní webové stránky. Jejich vhodnou úpravou se zvyšuje relevance webu pro vyhledávaný dotaz, díky čemuž (společně s vlivem off-page faktorů) se stránka dostává na vyšší pozice ve vyhledávání a může tak získat větší návštěvnost. Mezi on-page faktory patří především obsah webu a jeho sémantické zpracování. 

Do on-page SEO spadají následující oblasti

  • Klíčová slova – měla by se objevovat nejen v titulku, popisku stránky a URL adresách, ale je vhodné s nimi ve správném poměru (neplatí, že čím více klíčových slov, tím větší relevance stránky) pracovat i v rámci textu na stránce.
  • Titulek – měl by být pro každou stránku webu odlišný, měl by obsahovat klíčové slovo a být formulovaný tak, aby přesvědčil internetového uživatele, že právě tato stránka poskytuje to, co hledá.
  • Meta description – je vhodné, aby tento krátký a výstižný popisek obsahu stránky přímo vyzýval uživatele k akci, obsahoval klíčová slova a zdůrazňoval unikátnost obsahu, tj. jedinečnost nabízeného v porovnání s konkurencí.
  • Nadpisy – v rámci HTML kódu je třeba je opatřovat odpovídajícími značkami, a tak usnadnit vyhledávání obsahu. Pro hlavní název stránky slouží tag H1. Pro nadpisy druhé a nižší úrovně používáme značky H2–H6.
  • Zvýrazněné texty na stránce – doporučené je zvýrazňovat vybraná klíčová slova a fráze v textech. V HTML kódu tomuto zvýraznění odpovídá značka „strong“.
  • URL adresauživatelsky i z hlediska hodnocení vyhledávačů mohou být upřednostňovány jednoduché a neměnné URL adresy obsahující klíčová slova odpovídající obsahu.
  • Alternativní popis obrázku – vyhledávače sice nedokáží rozlišit, co je na obrázku, berou však v potaz jejich popis. Ten by měl být krátký, stručný a co nejvíce popisný.
    (Podobně pracujeme i se samotným názvem obrázku – název by měl odpovídat tomu, co je na obrázku.).
  • Strukturovaná data – implementovat přes zdrojový kód lze vybraná data, která usnadní vyhledávači pochopit obsah stránky a která se zobrazí v náhledu stránky ve vyhledávání.

Existuje celá řada dalších on-page faktorů, které vyhledávače při hodnocení relevance stránek zohledňují. Jejich podobu lze kontrolovat pomocí vhodných nástrojů (např. Google Search Console, Marketing Mineru nebo Screaming Frogu).