PR článek

PR článek (neboli advertorial) je placený reklamní článek napodobující redakční text média, v němž je publikovaný. Zpravidla je vytvořen na zakázku copywriterem a umístěn na tematickém webu (příp. v novinách nebo časopisu) za účelem reklamy. V online prostředí obsahuje PR článek klíčová slova se zpětnými odkazy, které jsou do něj vkládány záměrně proto, aby se skrze ně čtenáři proklikli na požadovanou stránku (tedy web zadavatele článku) a mohli zde učinit žádoucí akci, např. nákup produktu. Tuto významnou SEO aktivitu v podobě budování zpětných odkazů označujeme termínem linkbuilding. Díky němu se nejen zvyšuje návštěvnost webu prostřednictvím přímých prokliků z článku, ale rovněž je vylepšeno umístění v organickém vyhledávání.

PR článek je často mylně interpretován jako útvar spadající do sféry public relations (zkr. PR). Public relations je však oblast vztahů s veřejností, která zahrnuje takové PR aktivity podnikatele, které napomáhají pozitivnímu ovlivňování veřejného mínění a vylepšení image jeho firmy. Nejedná se o reklamu, jako je to v případě zavádějícím způsobem nazývaného PR článku (advertorialu).

Na základě výše uvedeného lze také jednoduše vysvětlit rozdíl mezi PR článkem a tiskovou zprávou. Tisková zpráva je útvar spadající do oblasti public relations, je čistě informativní, nezaujatá a přináší nové a důležité informace. V případě PR článku (tj. reklamního textu) je naopak znatelná zaujatost, cílení na emoce, objevují se v něm citově zabarvenější vyjádření a na rozdíl od tiskové zprávy je PR článek placený (cenu za inzerování článku určuje vydavatel média).

Ačkoliv je hlavním záměrem PR článku propagace zboží či služeb klienta, nemělo by být poznat, že jde o text účelově sepsaný, naopak by měl být pro čtenáře přínosný, měl by mít informační hodnotu a na propagované produkty by měl odkazovat pouze nenásilnou formou.