Jak zpracováváme analýzu klíčových slov

Jak zpracováváme analýzu klíčových slov

Nahlédněte pod pokličku našich SEO aktivit a seznamte se s postupem tvorby analýz klíčových slov. Proč se bez ní při naši práci neobejdeme? A proč se bez ní neobejde váš web?

Abychom mohli optimalizovat konkrétní webové stránky a vytvořit pro ně úspěšnou obsahovou strategii musíme mít nezbytně k dispozici data v podobě frází, které souvisí s podnikáním klienta a na které se uživatelé nejčastěji dotazují v souvislosti s daným oborem ve vyhledávačích.

Výstup, který je výsledkem mnoha kroků, se jmenuje analýza klíčových slov. Její výstup obsahuje údaje o nejrelevantnějších klíčových slovech a slovních spojeních, o objemu jejich vyhledávání, jejich konkurenčnosti a využitelnosti v rámci SEO. Je to naprosto zásadní nápověda pro to, jaký obsah tvořit (která slova jsou pro web vhodná a důležitá), tak aby webové stránky pro které je analýza klíčových slov tvořena byly vyhledávači preferované a přiváděly více potenciálních zákazníků.

K čemu všemu využíváme analýzu klíčových slov?

Samotná analýza klíčových slov nikoho nespasí, nedokážete-li její data správně vyhodnotit a poté strategicky využít. To jako odborníci v oboru umíme a necháváme si na jejím zpracování záležet. „Klíčovka“ je totiž důležitým zdrojem pro většinu našich aktivit a měla by být základem i pro práci vašich marketérů.

Z analýzy klíčových slov vycházíme, když:

  • vytváříme obsahovou strategii webu, kdy mimo jiné zjišťujeme, jaké cílové stránky na daná klíčová slova web obsahuje, pro která klíčová slova stránky chybí, a na základě toho tvoříme nové vstupní stránky,
  • optimalizujeme stávající a tvoříme nový obsah vstupních stránek, kdy volíme vhodná klíčová slova v popiscích, titulcích, textech a interních odkazech,
  • nastavujeme PPC kampaně, tak aby se spouštěly na relevantní klíčová slova,
  • budujeme zpětné odkazy v rámci linkbuildingu prostřednictvím článků a odkazů na externích webech.

Díky tomu, že vycházíme z poctivě provedené analýzy a efektivně využíváme jejích dat, dokážeme klientovi pomoci zvýšit návštěvnost jeho webu, tím získat více zákazníků, kteří uskuteční více konverzí v podobě objednávek či poptávek, a tak jeho online podnikání bude růst a přinášet větší zisk.

Jak postupujeme při analýze klíčových slov?

Postup analýzy

Kvalitní analýza klíčových slov není jen tak nějaké hraní se slovíčky. Jedná se o obsáhlý několikahodinový proces vyžadující odborný přístup. Sestává hned z několika fází, kterými je pečlivý sběr dat a použití metrik, kategorizace a prioritizace. Na závěr pak ještě analýza od nás obsahuje grafické zpracování s možností filtrování prostřednictvím dashboardu v Looker Studiu.

Takhle vypadá naše práce krok za krokem:

Počáteční fáze – sběr dat

Brainstormingem vše odstartuje

První krok při tvoření analýzy spočívá v tom, že dáme hlavy dohromady a sestavíme seznam prvotních návrhů vstupních slov. Děje se tak na základě prozkoumání obsahu webových stránek klienta. Při brainstormingu vymyslíme minimálně 50–100 slov, která poté putují ke schválení.

Následuje pomoc SEO nástrojů

Jakmile máme základní slova z brainstormingu schválená, využíváme  aplikace, které nám pomohou objevit další návrhy. Využíváme k tomu osvědčené SEO nástroje Collabim a MarketingMiner, v nichž se mimo jiné nachází „návrhy klíčových slov“. Tyto aplikace čerpají klíčová slova z Google Ads a Skliku (systémů pro tvorbu PPC kampaní v rámci Seznam a Google hledání). Kromě návrhu klíčových slov se tyto nástroje využívají také pro monitoring pozic klíčových slov, analýzu jejich hledanosti a konkurenčnosti či analýzu URL a PPC kampaní.

Prozkoumáme i klíčová slova u konkurence

V rámci prvotní fáze dochází také k průzkumu konkurence. Společně s klientem sestavíme seznam konkurenčních webů a následně za pomoci dalšího šikovného SEO pomocníka Ahrefs, který je skvělým nástrojem zejména pro analýzu zpětných odkazů a konkurence, vybrané weby projdeme a získáme tak klíčová slova, díky nimž je konkurence ve vyhledávání vidět.

Získáme aktuální vyhledávací dotazy

Klíčová slova, na která se zobrazují webové stránky klienta, získáváme za pomoci dashboardu v Looker Studio (dříve Google Data Studio), do kterého napojíme Google Search Console klienta.

Vytvoříme tabulku a odstraníme duplicity

Všechna sesbíraná data vložíme do jedné tabulky, v níž odstraníme duplicitní hodnoty.

Zjistíme hledanost klíčových slov a jejich pozice

Díky vhodným nástrojům jsme schopni zjistit snadno pozice z hlediska hledanosti jednotlivých klíčových slov. Tyto údaje zaneseme do připravené tabulky. Stále však nejsme zdaleka u konce. Je třeba dále rozpoznat potenciál jednotlivých slov a odhalit ta, která jsou právě pro web klienta nejvíce relevantní. Vybraná data proto dále kategorizujeme, přiřazujeme jim priority a určujeme konkrétní využitelnost.

Druhá fáze – třídění a prioritizace dat

Data důkladně vytřídíme a vyhodnotíme

Důkladné vyhodnocování, kategorizace a třídění jednotlivých slov je časově nejnáročnější částí analýzy.

Klíčové výrazy procházíme postupně a provádíme tyto úkony:

  • vytváříme kategorie slov se stejným slovním základem či spadající do jednoho tématu,
  • případně odstraňujeme klíčová slova, která mají nízkou hledanost,
  • vyhodnocujeme slova dle toho, zda je na základě nich zobrazována konkurence,
  • bereme v potaz, jestli už má k danému slovu klient nějaký obsah na webu (pokud nemá, navrhneme ke slovu tvorbu konkrétního obsahu).

Konzultujeme vše s klientem a určíme priority

Po dokončení základního třídění odesíláme analýzu ke schválení klientovi, který nám pomůže určit prioritu vybraných klíčových slov, schválí jejich kategorizaci a to, zda je výběr dat komplexní z hlediska záběru jeho podnikání. Tento krok je důležitý pro výslednou interpretaci dat.

Třetí fáze – interpretace dat

Výstup naší analýzy musí být přehledný a mělo by z něj být jasné, jakým směrem se mají ubírat snahy pracovníků marketingového oddělení nebo najaté agentury. Na závěr se proto pouštíme ještě do grafického znázornění dat a odborného komentáře.

Vytvoříme přehledný dashboard pro prezentaci

V závěrečné fázi sestavujeme z dat k analýze klíčových slov dashboard v již zmiňovaném nástroji Looker Studio, pomocí něhož data prezentujeme v přehledné podobě s možností filtrování.

Připravíme data pro monitoring

Klíčová slova, která jsme vyhodnotili jako relevantní, importujeme většinou do Collabimu. K monitoringu lze však využít i MarketingMiner či Ahrefs.

Nedokážete si to představit v praxi?

Nahlédněte do analýzy, kterou jsme pro vás na našem webu zdarma zpřístupnili, a udělejte si lepší představu o tom, jak cenným zdrojem dat analýza klíčových slov je.

Díky takto pečlivě vypracovanému dokumentu získáte přehled, na jakých konkrétních částech webu je třeba zapracovat, odhalíte jeho skrytá esa a zjistíte, jak přistupovat k tvorbě obsahu a upravit web tak, aby nebyl pro návštěvníky internetu neviditelný – tj. neztrácel svůj prodejní potenciál.

Analýza zpracovaná, tím to však nekončí

Tím to však nekončí

Aby se váš online business posunul díky této investici vpřed, je nutné se pustit rovnou do akce a nenechat pracně získaná data ležet ladem. Pokud jednotlivé návrhy na zlepšení, které analýza klíčových slov předurčí, nezvládnete realizovat sami, postaráme se o to

Naše běžná praxe je, že analýzou klíčových slov naše práce teprve začíná a následuje vypracování obsahové strategie webu, tvoření a úprava stávajícího obsahu stránek a jejich titulků, meta popisků, budování interních i externích odkazů a další řada nezbytných úkonů, které jsme na základě analýzy klíčových slov vyhodnotili jako žádoucí pro to, aby se stal web skutečně úspěšným.

Potřebujete něco upřesnit? Chcete detailněji představit celý proces? Kontaktujte nás a my vám vaše dotazy rádi zodpovíme nebo vám připravíme návrh spolupráce.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek