SEO Restart 2023 byl převážně o AI

Snažím se navštěvovat skoro každý ročník konference SEO Restart, protože je pro mě důležité být v obraze ohledně nejnovějších trendů v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Stejně jako z loňského ročníku SEO Restart 2022, tak i z toho letošního, konaného v kině Dlabačov, píšu report toho nejzajímavějšího, co na konferenci z mého pohledu zaznělo.

Úvodního slova se ujal Michael Koch, který uvedl i další přednášky. Následně zahájil konferenci Jan Tichý.

Jan Tichý – Keynote: Quo vadis SEO?

prezentace

SEO se neustále vyvíjí a mění v závislosti na nových algoritmech vyhledávačů a uživatelských preferencích. Dle Jana Tichého z Tastu je potřeba počítat s tím, že organická návštěvnost webu bude pravděpodobně v následujících letech klesat. Vyhledávače se totiž stále více soustředí na poskytování odpovědí na uživatelské dotazy přímo v rámci výsledků vyhledávání.

Dle Jana Tichého je ChatGPT výborný nástroj pro tvorbu textů, který se hodí na všechny účely, pro které je třeba napsat obsah. Nicméně, pokud na webové stránce používáme pouze texty vygenerované AI, není to dostačující pro SEO. Vyhledávače totiž budou brát v úvahu autoritu, pravdivost a odbornost zdrojů, a pokud na naší stránce budou pouze texty vygenerované AI, nebude pro vyhledávače důvod, proč by tam měli posílat uživatele.

ChatGPT může být využit jako pomocník při tvorbě obsahu pro stávající uživatele našeho webu, ale pro získání nových návštěvníků je potřeba nabídnout něco více – originální obsah s vysokou kvalitou a přidanou hodnotou.

Důležitost budování značky se v poslední době stává klíčovým faktorem pro SEO. Kvalitní obsah, snadná navigace, rychlost načítání stránek a dobré uživatelské recenze jsou faktory, které pomohou zlepšit pozici webu ve vyhledávačích. Dále je důležité sledovat novinky v oblasti SEO a včas se přizpůsobovat změnám algoritmů vyhledávačů, aby byl náš web stále relevantní a úspěšný.

V dnešní době zvítězí ten, kdo se dokáže odlišit a nabídnout uživatelům něco unikátního a užitečného. Toho lze dosáhnout nejen prostřednictvím kvalitního obsahu, ale také díky zaměření se na budování značky a aby naše stránka byla vnímána jako relevantní zdroj pro uživatele. Ať už se jedná o nabídku unikátních produktů, služeb, nebo dokonce zábavy, klíčové je poskytnout uživatelům to, co hledají a potřebují. Tím budeme moci vybudovat důvěru u uživatelů a stát se pro ně zajímavým zdrojem, ke kterému se budou rádi vracet.

Vojtěch Fiala – Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

prezentace

Vojtěch Fiala z Pilulky zmínil, že v dnešní době je internet častým zdrojem informací při hledání produktů a služeb, a proto je stále důležitější mít efektivní strategii pro identifikaci vhodných témat a oblastí, které mohou zákazníkům pomoci v rozhodování při nákupu. V přednášce se zaměřil na klíčové faktory, které pomáhají při výběru témat a tvorbě obsahu pro webové stránky.

Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro identifikaci vhodných témat je využití AI, jako je například ChatGPT. Tyto nástroje dokážou analyzovat klíčová slova a doporučit témata, která mají největší potenciál pro získání pozornosti a zvýšení návštěvnosti.

Dalším klíčovým faktorem je zaměření na oblasti, které jsou pro zákazníky nejdůležitější při rozhodování o nákupu. K tomu patří například výzkum produktů a služeb, porovnání cen a recenzí, ale také další informace a rady, které mohou pomoci ve výběru. Pro úspěšnou tvorbu obsahu je důležité strukturovat ho pomocí Content Hubu, což je sbírka článků a dalšího obsahu na dané téma. Hlavní téma by mělo být doplněno o důležitá podtémata, která se zaměřují na konkrétní otázky a mají zajímavou hledanost.

Pro úspěšné použití nástrojů umělé inteligence a tvorbu kvalitního obsahu je důležité identifikovat klíčová slova a fráze, která by měla být zahrnuta do článků a dalšího obsahu. Tyto prvky by měly být pečlivě vybírány a analyzovány, aby se získalo co nejvíce relevantních návštěvníků na váš web.

Ani analýza klíčových slov není sama o sobě dostatečná, pokud se následně nepodaří klíčová slova využít efektivně při tvorbě obsahu. Rozpracování klíčových slov dále může být v tomto procesu cenným pomocníkem. Vojtěch Fiala například využívá ChatGPT k přípravě meta dat, brainstormingu a FAQ. Dále se věnuje psaní regulárních výrazů pro ChatGPT. Toto mu umožňuje získat další relevantní klíčová slova a tvořit obsah s co největším potenciálem k optimalizaci pro vyhledávače. Je tedy důležité nejen zjistit, která klíčová slova jsou pro danou stránku relevantní, ale také jak je co nejlépe využít při tvorbě obsahu a jakým způsobem je vhodné začlenit do struktury webu.

Váš článek by měl obsahovat také sekci FAQ a ideálně by měla být připravena v JSON formátu, což umožní vyhledávačům snadný přístup k těmto informacím. To může pomoci zvýšit důvěru a autoritu vašeho webu a zlepšit jeho pozici ve výsledcích vyhledávání.

Pokud využijete ChatGPT pro tvorbu obsahu, je důležité pamatovat si na několik klíčových faktorů. Jedním z nich je důkladná kontrola a úprava generovaného obsahu, aby byl srozumitelný, přesný a odpovídal požadavkům SEO. Je také důležité mít na paměti, že AI nástroje nemohou úplně nahradit lidský faktor, takže je nutné najít rovnováhu mezi těmito dvěma přístupy. Dále byste měli zajistit, aby váš obsah byl relevantní pro konkrétní cílovou skupinu a aby byl v souladu s etickými standardy a právními předpisy.

Pavel Ungr – Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

prezentace

Pavel Ungr ve své přednášce prezentoval opravdu mnoho nástrojů a zajímavých postupů v AI oblasti. Jsou využitelné nejen pro SEO a tvorbu obsahu na webových stránkách.

Komunikace s vyhledávači není nic nového a tato praxe se používá již posledních 10 let. Stále se jedná o důležitou aktivitu, neboť tímto způsobem se umělá inteligence učí a sbírá data. Řešila se otázka, zda zakázat v robots.txt ChatGPT pluginy, aby robot nedokázal z dané webové stránky získat informace. Pavel Ungr to zatím nedoporučuje, už i vzhledem k tomu, že Sydney v Bingu uvádí zdroje na informace, které uživatelům prezentuje.

Původně Google hrozil penalizací webům, na kterých je obsah generován pomocí umělé inteligence, nicméně nyní tvrdí, že to není problém, pokud se jedná o kvalitní obsah a ne o spam. Mezi spamem a kvalitním obsahem však neexistuje jasná hranice a měli bychom být v každém případě opatrní.

Detekce AI textu lze ověřit nástrojem https://originality.ai/. Pavel zmínil výhody prohlížeče Edge, který má integrovaný AI chat Sydney, ve kterém můžete využít nastavení kreativity a další funkce. Umožňuje například porovnávat návštěvnost různých webů. Bylo také zmíněno, že vzniká nový obor a objevují se lidé, kteří se specializují na správný způsob pokládání dotazů a práci s AI.

Pavel testoval Sydney například na zjištění relevantních klíčových slov pro danou webovou stránku. V přednášce bylo doporučeno rozšíření AIPRM pro prohlížeč Google Chrome. Pavel zkoušel i Google BARD a dle něj je přesnější a faktičtější než předchozí algoritmy a pravděpodobně bude v budoucnu také integrovaný do Google vyhledávání.

Další zmíněné zajímavé nástroje v oblasti AI si pojďme ve stručnosti představit v následujícím seznamu:

Pavel oslovil lidi ze známých SEO nástrojů a zjišťoval u nich, jestli něco směrem k AI chystají. Přišlo mi, že nejdál byl MarketingMiner, který s pomocí AI řeší klasifikaci v analýzách klíčových slov. Dále mají v plánu návrhy obsahových prvků a struktury. Nějaké ukázky a další informace jsou na Twitteru u Filipa Podstavce.

Lukáš Kostka – AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,jeden’’ klik!

prezentace

V přednášce Lukáše Kostky bylo prezentováno R Studio a AI generátor meta tagů. Tento nástroj jim v agentuře umožňuje rychlé vytváření meta tagů, což může přispět ke zlepšení viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích.

Dalším tématem přednášky byly rozdíly mezi GPT-3, GPT-4 a Chat GPT. Tyto nástroje využívají strojové učení a umělou inteligenci k tvorbě textů a obsahu. GPT-3 se stala populární díky své schopnosti generovat přesvědčivý text s minimálními vstupy od uživatele. GPT-4 je předpokládán jako nástroj s výkonem více než 100 bilionů parametrů, zatímco Chat GPT se zaměřuje na tvorbu dialogů a konverzací. Byly diskutovány jejich výhody a nevýhody a předvedeny příklady využití těchto technologií v digitálním marketingu.

Mluvilo se také o fine tuningu a trénování AI vlastními daty s pomocí copywriterů. Tyto procesy umožňují vylepšit kvalitu obsahu a přizpůsobit ho potřebám publika. Byla prezentována práce Davida Shapira, který na YouTube tvoří obsah o umělé inteligenci a strojovém učení.

Zmíněna byla i online kniha Od Excelu k R od Marka Prokopa, který se Rku již delší dobu věnuje a Lukáš Kostka od něj čerpal informace.

Jedním z hlavních poselství přednášky bylo zdůraznění významu tvorby kvalitního obsahu, který osloví a přiláká publikum. Shrnutí tématu přímo od Lukáše Kostky najdete v tomto článku.

Milan Zeman – SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným dopadem na B2B byznys

prezentace

Význam tvorby kvalitního obsahu pro SEO byl opět potvrzen na další přednášce a bylo zdůrazněno, že je klíčový pro dosažení konkrétních cílů v oblasti SEO. Techniky a nástroje slouží pouze jako prostředek, který lidem pomáhá v dosahování svých cílů.

Představeny byly případové studie u firem Algotech, myTimi a Total Service, které dosáhly výrazného zlepšení v SEO prostřednictvím tvorby kvalitního obsahu, zapracováním auditů, získáním odkazů a optimalizací textů na webu. Odkazy a jejich umístění na webu hrají důležitou roli v SEO. Je zásadní, aby byly pro uživatele předvídatelné a daly jim jasnou představu o tom, kam je odkaz povede.

I přes rychle se měnící prostředí a nové technologie bude vždy práce pro lidi a SEO specialisty, kteří budou schopni se přizpůsobovat a dosahovat nejlepších výsledků.

Zdeněk Nešpor – Titánské weby

prezentace

Další přednášku na konferenci měl Zdeněk Nešpor. Byla zaměřena na práci s velkými weby, které Zdeněk nazval titánské. Hned na začátku zdůraznil, že práce s velkými weby vyžaduje značnou odbornost a zkušenosti, neboť tyto weby “požírají” SEO specialisty. Také podotkl, že Heureka je skvělým zdrojem inspirace pro mnoho lidí, kteří se snaží zlepšit své SEO strategie, a že na této přednášce se dozvědí nové postupy, jak se s velkými weby vypořádat.

Přednášku okořenil zajímavou myšlenkou o tom, jak může být podsvětní říše Tartaros z řecké mytologie přenesena do světa SEO. Podobně jako titáni uvěznění v Tartaru, i některé weby se mohou stát příliš velkými a těžko spravovatelnými. S tím souvisí i práce na webech jako je právě Heureka nebo Alza. Podle Zdeňka Nešpora si však lidé neuvědomují, že tyto velké weby jsou často svázány interními procesy a zastaralým kódem, což může mít negativní dopad na jejich SEO.

Na přednášce dále zdůraznil, že mnoho URL adres na webových stránkách může být problémem, jako v případě Heureky, která má přibližně 1075 URL adres.

Pokud chcete úspěšně řešit SEO u velkých webů, musíte zapomenout na vše, co jste se naučili v minulosti a začít znovu. Zdeněk říkal, že u titánských webů vám žádné SEO nástroje moc nepomohou, a proto si musíte vzít tužku, papír a hledat vzorce. URL adresy řešit podle nějakého typu – produkt, kategorie, filtr, detail atd. Pouze tak dokážete získat přehled o struktuře webu a jeho jednotlivých částech.

Během přednášky bylo zmíněno také to, že práce s weby může být frustrující a jednoduchý minimalistický přístup může pomoci zvládnout to lépe.

Na závěr Zdeněk zmínil 5 pravidel pro práci s webovým SEO:

  • Redukce URL adres.
  • Minimalismus je klíčový jak při návrhu webu, tak při prezentaci výsledků a řešení problémů.
  • Expertíza v dotazovacích jazycích.
  • Interní školení a komunikace.
  • Efektivní využívání zdrojů a prioritizace.

Prezentace a článek o tématu je u Zdeňka na webu.

7. Radek Kupr – Jak využít GA4 pro SEO

prezentace

Google Analytics 4 má nové dimenze a metriky, které jsou pro SEO a online marketing velmi užitečné. Mezi ně patří například engagement session, engagement rate a time.

V GA4 rozhraní lze vytvořit vlastní reporty a mít tak přehled o výkonu webu a jeho metrikách. Samozřejmostí je propojení GA4 s Looker studiem, které se skvěle hodí k vizualizaci dat a tvorbu vlastních dashboardů.

V základu jsou nastavené události pro scrolling, kliknutí na odkazy a interní hledání. Tyto informace vám mohou pomoci lépe pochopit, jak uživatelé používají váš a kde můžete zlepšit uživatelskou zkušenost.

Radek Kupr doporučuje Google Analytics 4 propojit se vším co používáte. Např. Search Console, Google Ads, BigQuery apod.

Zdeněk Dvořák – Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

prezentace

Zdeněk Dvořák si vzal na paškál Ahrefs a pěkně do hloubky se podíval na data, která prezentuje. Ahrefs je silným nástrojem hlavně na sledování zpětných odkazů a klíčových slov.

Zdeněk Dvořák na přednášce také upozornil na odhady návštěvnosti v Ahrefs datech, které se počítají pouze z 2% slov, které má Ahrefs v indexu, a mohou být velmi zkreslené. Slova jako „facebook přihlásit se“ mají obrovskou hledanost, přesto na ně většinou nikdo neklikne, což může vést k nepřesnostem v ukazatelích. Proto doporučuje u webů kontrolovat konkrétní aktivity, jestli není daný web uměle nafouknutý.

Zdeněk také varuje před zkreslením dat, které mohou být ovlivněny site katalogy. Doporučuje proto používat Ahrefs společně s dalšími nástroji a daty pro získání co nejpřesnějšího obrazu o výkonu webu. Domain rating je další metrika, která bere v úvahu různé faktory, jako je autorita domény, kvalita backlinků a obsah stránky. Jeden nejmenovaný provozovatel mnoha stovek webů má u webů uměle navýšený domain rank, aby to vypadalo, že jsou kvalitní. Podle Zdeňka tedy tato metrika není důležitá a měla by být ignorována. Namísto toho by se měly využívat jiné metriky a trendové analýzy, které poskytnou přesnější informace o výkonu webu a jeho silných a slabých stránkách.

Ačkoliv Ahrefs je nástroj s velkým potenciálem, je důležité ho používat s opatrností a nevěřit slepě jednotlivým metrikám. Je třeba analyzovat data z více zdrojů a posoudit je v kontextu celkového online prostředí, aby bylo možné získat relevantní a přesné informace.

Na toto téma vyšel u Zdeňka na blogu článek.

Václav Brynda – Linkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 – zpět ke kořenům?

prezentace

Václav Brynda se věnuje získávání zpětných odkazů. V rámci své přednášky se zaměřil na důležitost autority autora a kvality webu. Diskutoval o tom, jak si získat autoritu, jak hodnotit kvalitu webu a jak to může ovlivnit SEO.

Diskuse a blogové články jsou podle Václava Bryndy důležitými nástroji pro získání autority v očích vyhledávačů a robotů. Diskutovat s odborníky a psát kvalitní obsah na svém blogu může posílit vaší pozici jako autority ve vaší oblasti a pomoci vám lépe indexovat a hodnotit vaše stránky.

Upozornil na důležitost kvalitních odkazů a varoval před riziky spojenými se špatnými odkazy. Výměna odkazů sice stále funguje, ale je třeba mít na paměti, že Google upozorňuje na podobné strategie a mohou mít negativní dopad na SEO. Doporučil proto zaměřit se na rozšíření textu a aktualizaci článků, což může být považováno za aktualizaci a přidání hodnoty pro čtenáře.

Podle Václava Bryndy je důležité být obezřetný při získávání odkazů a mít na paměti rizika spojená s výstupy partnerů. Bude dávat smysl kontrolovat, jestli nejsou výstupy od partnerů z ChatGPT.

Richard Klačko – Srovnáno – mají nástroje správná data o hledanosti klíčových slov?

prezentace

Nástroje pro analýzu klíčových slov a hledanosti jsou významnými pomocníky při výběru klíčových slov pro SEO a PPC kampaně. Avšak stále zůstává otázka, zda tyto nástroje disponují správnými údaji o hledanosti klíčových slov. Na tuto otázku se zaměřil Richard Klačko ve své přednášce.

Nástroje pro získávání dat o hledanosti klíčových slov, jako jsou Ahrefs, Collabim a Marketing Miner, jsou v SEO nezbytné. Avšak, každý z těchto nástrojů má své vlastní výhody a nevýhody. Klačko vysvětloval, že je důležité si uvědomit, že data o hledanosti klíčových slov, poskytovaná těmito nástroji, mohou být výrazně zkreslená.

Klačko se také věnoval clusterizaci, což je proces, kterým se seskupují podobná klíčová slova do skupin. Tento proces může poskytnout jednu hodnotu o hledanosti pro celou skupinu klíčových slov. Nicméně, i při této metodě může být výsledek zkreslen.

Dále doporučuje, aby se při používání nástrojů pro zjišťování hledanosti klíčových slov braly v potaz všechny nepřesnosti a nespoléhalo se pouze na jediný zdroj dat. Ideální je kombinovat výsledky z více nástrojů a snažit se co nejpřesněji odhadnout skutečnou hledanost. Je důležité si uvědomit, že nulová hledanost u klíčových slov nemusí být pravda a proto by neměla být tato klíčová slova ignorována.

Martina Zrzavá Libřická – Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

prezentace

Samostatnost, projektový management a dashboardy jsou klíčovými faktory pro úspěšné SEO projekty. Tyto prvky umožňují sledovat postup projektů a zajišťují transparentnost v procesu optimalizace pro vyhledávače.

Do SEO se investuje po celém světě obrovské množství finančních prostředků. Podle statistik se může jednat o investice v rozmezí od 22 000 až do 120 000 Kč / měsíc. Martina Zrzava Libřická zároveň říká, že to ale neznamená, abychom utrácely takovéto sumy, aby se stránky umístily na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání.

Je totiž důležité zaměřit se na efektivní projektový management a vytváření kvalitních dashboardů, které umožní sledovat a analyzovat klíčové ukazatele výkonu. To nám umožní vytvářet informovaná rozhodnutí a optimalizovat SEO strategie.

Pro úspěšné SEO projekty je důležitá i samostatnost. To znamená, že musíte být schopni pracovat nezávisle a mít jasno v cílech a prioritách. Tento faktor je klíčový zejména při řízení SEO projektu, kdy pracujete sami nebo s malým týmem.

Panelová diskuse – Quo vadis AI?

prezentace

Panelovou diskusi moderoval Filip Podstavec. Diskutoval poté s Markem Prokopem, Pavlem Ungrem a Martinem Pichlíkem.

V diskusi se hodně mluvilo o AI. Řešilo se, jak se bude v budoucnu využívat umělá inteligence v SEO, kde to dává smysl a kde ne. Byly probrány obrázky a budoucnost analýzy klíčových slov. Panelisté se shodli na tom, že se vyhledávače budou stále více stávat odpověďovými platformami a že je důležité sledovat, jak se vyvíjí.

Odkazy na další skvělé reporty

Letošní SEO Restart byl přednáškově hodně zajímavým ročníkem. Dost mu pomohlo AI a o zajímavé přednášky nebyla díky tomu nouze. Jsem zvědav, co se stane nadcházející rok a o čem bude další ročník.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek