Screaming Frog

Screaming Frog je užitečný zahraniční SEO nástroj (vyvíjen ve Velké Británii), jehož vyhledávací robot (tzv. webside crawler, fungující podobně jako vyhledávačový robot) pracuje s metadaty konkrétní webové stránky, na základě jejichž procházení dokáže odhalit on-page nedostatky, jako jsou chybějící title (nebo titulky, v němž chybí relevantní klíčová slova), nevhodné meta tagy, duplicitní obsah, nesprávné formáty nebo popisky obrázků, špatně zvolené velikostní úrovně nadpisů, nefunkční URL adresy či zpětné odkazy apod. Diagnostika těchto dat je předpokladem správné optimalizace webu. Neobejde se bez ní SEO analýza webu, nástroj je proto vítaným pomocníkem (také pro tvorbu XML sitemap, které lze v nástroji vygenerovat).