Czech Online Expo – SEO, PPC, UX

Czech-online-expo-SEO-PPC-UX

Během pandemie COVID-19 se tržby v e-commerce značně zvýšily. Nicméně v poslední době se trh uklidňuje a e-shopy hledají nové způsoby, jak opět zvýšit své tržby. V této situaci se Czech Online Expo 2023 stalo vynikající příležitostí pro firmy, aby zlepšily svůj marketing, e-shop nebo procesy na pozadí firmy a našly nové zákazníky v online prostředí.

Czech Online Expo 2023 bylo vynikající příležitostí pro e-shopy a ostatní firmy, které chtěly posunout své obchodní aktivity na vyšší úroveň. Expo nabídlo 130 přednášek, které byly rozděleny do osmi sálů a zařazeny do 17 tématických summitů, jako jsou SEO Summit, E-Commerce Strategy Summit, E-shop Inspiration Summit a Customer Care Summit. Návštěvníci se tak mohli dozvědět o nejnovějších trendech v oboru, zlepšit své marketingové a prodejní strategie, nebo najít nové způsoby, jak vylepšit svůj e-shop a získat více zákazníků.

V rámci expa byla k dispozici také konzultační zóna, kde se účastníci mohli setkat s odborníky a poradit se ohledně svých obchodních plánů a strategií. Prezentační stánky firem, občerstvení a káva doplnily celkovou atmosféru a zvýšily pohodlí návštěvníků. Expo bylo skvělou příležitostí pro všechny, kdo chtěli posunout své obchodní aktivity hlouběji do digitálního světa a najít nové způsoby, jak uspět v online prostředí.

Czech-online-expo

SEO

To (ne)chcete: 20+ mýtů a faktů o SEO pro ecommerce

První přednášky v rámci SEO bloku se zhostil Daniel Duriš, hlavní konzultant v performance marketingové agentuře Basta digital, který se pohybuje v oboru již od roku 2003. V rámci tématu “To (ne)chcete: 20+ mýtů a faktů o SEO pro ecommerce” zmínil pár zajímavých tipů. Pojďme se na ně společně podívat.

czech-online-expo-daniel-duris

SEO, optimalizace pro vyhledávače, je proces, který má za cíl zlepšovat pozici webových stránek v organickém vyhledávání v rámci vyhledávačů. Avšak ani SEO nemůže fungovat samostatně a je potřeba se zároveň věnovat dalším prvkům, jako je například dobrá použitelnost a přístupnost webu. SEO společnosti totiž může být sebelepší, ale pokud je přístupnost a použitelnost stránky špatná, tak se v preferencích vyhledávačů web propadává do nižších pozic. 

Dalším poznatkem, který Daniel Duriš zmiňoval, je důležitost zohlednění různých prohlížečů. Objevují se tendence zaměřovat se pouze na Google, ale v online prostředí existuje celá řada dalších vyhledávačů a je důležité zajistit, aby se stránky zobrazovaly správně na všech.

Dalším tématem byly URL adresy. Zde nejde ani tak o to, aby byly krátké a čisté, ale hlavně přístupné. V praxi to znamená,  že musí být snadno čitelné jak pro uživatele, tak i pro indexování vyhledávačů. Skvělým příkladem jsou nezabezpečené URL adresy, které se i v dnešní době objevují na prvních místech vyhledávání, protože jsou dobře přístupné pro vyhledávače. 

V neposlední řadě byla zmíněna důležitost zaměření se na samotný obsah webové stránky. Je potřeba se věnovat internímu prolinkování, které je často důležitější než externí linkbuilding. Dalším důležitým bodem je vizuální stránka věci, tedy například kvalitní fotografie. Vizuál v dnešní době prodává více než kvalitní text.

SEO a jeho místo v marketingovém mixu

Druhá přednáška byla pod taktovkou SEO konzultanta Dominika Liebezeita, který již při vysoké škole provozoval e-shop. V rámci přednášky došlo k přiblížení umístění SEO v marketingovém mixu. Níže je několik poznatků, které jsme si z přednášky odnesli.

czech-online-expo-dominik-liebezeit

Opět zde byla vyzdvihnuta důležitost dobře vyladěného webu jak z technického hlediska, tak z pohledu UX, aby docházelo k dobrému umístění webových stránek ve vyhledávačích. Zároveň také byla zmíněna onpage optimalizace, která zahrnuje například správné použití titulků a nadpisů, kvalitní obsah nebo již v předešlé přednášce zmíněné interní prolinkování.

Dominik Liebezeit zmiňoval také důležitost externího prolinkování. Odkazy z kvalitních a relevantních webů jsou důkazem autority pro samotné vyhledávače. Externí prolinkování tedy zlepšuje umístění samotného webu ve vyhledávání, pokud je správně prováděno. 

Nejdůležitější myšlenkou celé přednášky bylo následovné: SEO není sprint, ale maraton. Výsledky se totiž neukazují hned a vyžadují trpělivost a hlavně čas. Obecně lze říci, že výsledky úspěšného SEO se začnou projevovat zhruba v rozmezí 6 až 12 měsíců od začátku práce.

Cesta k novým zákazníkům aneb využijte filtraci webu

Předposledního tématu se zhostil Richard Klačko, vedoucí SEO oddělení v agentuře Taste. Přednáška s názvem “Cesta k novým zákazníkům aneb využijte filtraci na webu” byla zajímavým přínosem. 

czech-online-expo-richard-klacko

Richard Klačko zmiňoval důležitost nadpisů H1 a Title při přepisu parametrů. Pokud vytváříme stránky pro filtraci, je nutné aktualizovat obsah stránek tak, aby odpovídal klíčovým slovům a stránky byly snadno viditelné pro vyhledávače.

Dalším potřebným krokem je kontrola odkazů v HTML, aby směřovaly pouze na relevantní stránky. Pokud se jedná například o e-shop a odkazujeme na nechtěné filtry, tak nám to může způsobit problémy s indexací a viditelností stránek. Pokud jde o vytvoření “nových” stránek, tak je důležité odkazovat na ně v HTML a následně sledovat jejich indexaci v Google Search Console nebo vytvořit analýzu indexace. 

V neposlední řadě je důležité sledování návštěvnosti či tržeb z nových stránek. Pomocí nástrojů, jako je například Google Analytics, můžeme sledovat, kolik zákazníků a prodejů nám nová stránka přinesla a případně ji optimalizovat, aby byla úspěšnější. Důležité je také sledovat přítomnost vyhledávačů na webových stránkách, abychom mohli včas reagovat na případné problémy.

Topic cluster a budování autority

Poslední přednáška SEO bloku byla v režii Michala Binka, který napsal tři knihy o SEO a je konzultantem v agentuře SEOPRAKTICKY.CZ. Představil blíže téma “Topic Cluster a budování autority”.

czech-online-expo-michal-binka

V rámci přednášky byly prezentovány různé způsoby, jak organizovat obsah na webových stránkách. Za zmínku jistě stojí Obsahový hub, který se skládá z jedné hlavní stránky a několika statických podstránek. Tento způsob organizace je podobný štítkům ve WordPressu. Často se využívá na menších webových stránkách, u kterých je žádána jednoduchost a přehlednost

Dalším zajímavým způsobem zobrazení webu je Knihovna obsahu, ve které je obsah roztříděn do kategorií tak, aby se v něm uživatel snadno orientoval intuitivně. Tyto weby většinou obsahují velké množství témat, která jsou následně rozřazena do jednotlivých kategorií a podkategorií. Příkladem mohou být novinové weby nebo encyklopedie.

content-library

Další představenou možností byl Obsahový rozcestník. Ten je nejlepší volbou pro weby, které poskytují ucelený přehled k jednomu tématu. Obsahuje odkazy na podstránky s dalšími kategoriemi.

Zajímavým Topic clusterem je také Tematická matice. Tento způsob často volí e-shopy, protože se vytvářejí konzistentní podstránky. Dle témat jsou vytvořeny kategorie, které obsahují podkategorie a zde jsou následně prezentovány jednotlivé produkty.

Je zapotřebí říci, že každý ze způsobů má své pro a proti. Záleží tedy na konkrétních potřebách a cílech daného webu, jaká organizace obsahu pro něj bude ideální.

PPC

Performance Max od A do Z

První přednášky, v rámci PPC summitu, se zhostili Marketing Brothers David a Jan Janouškovi. Přednáška na téma “Performance Max od A do Z” byla plná velmi přínosných tipů.

Performance Max je skvělou strategií pro maximalizaci výkonu, avšak ne vždy je pro kampaň ideální. Například co se týká slevových akcí, tak záleží určitě na kontextu a délce trvání této akce. Pokud jde totiž o krátkodobou záležitost, tak nemá využití Performance Max smysl. Pokud volíme cestu ideálního  zákazníka, tak musíme dávat pozor na to, koho vnímá Performance Max jako ideálního. Tato data mohou být totiž zkreslena slevovými akcemi jako je například Black Friday. 

Pokud chceme založit více asset groups, tak se musíme zamyslet nad několika faktory, zda vůbec má smysl nové zakládat. Nejdříve musíme mít dostatečný budget. Pokud je tato podmínka splněna, tak je potřeba si odpovědět na několik dalších otázek. Máme dostatečně velké publikum? Jsou lidé v rámci publika dostatečně odlišní? Dokážeme vytvořit rozdílnou kreativu a texty? Je totiž velmi důležité být kreativní, abychom mohli texty dostatečně odlišit. Zároveň pokud máme malé publikum, ve kterém se zákazníci moc neliší, tak vytvoření více asset groups ztrácí význam.

Celkově tedy lze říci, že strategie Performance Max může být velmi účinná, avšak vyžaduje pečlivé plánování a kreativní přístup. 

Cookie-less doba v PPC odvětví – přijde apokalypsa a lze se připravit? 

Vojtěch Vidlák, vedoucí týmu PPC konzultantů v digitální agentuře Optimio, představil téma Cookie-less doby v PPC odvětví.

Zaměření se na cílení reklam bude s postupným vymizením cookies stále důležitější. Budoucí trend lze specifikovat jako směřování k cílení na základě obsahu webové stránky, kterou uživatel právě navštívil. Přednášející doporučoval využívání průzkumů a dalších nástrojů k získávání informací o zákaznících, což umožní přesněji definovat cílovou skupinu a zacílit ji.

Google i Seznam mohou cílit na konkrétního uživatele, pokud je na webu přihlášen. Místo párování pomocí cookies tedy dojde k používání e-mailových adres. Následně se tedy budou zobrazovat reklamy, které jsou přesně zacíleny na daného uživatele.

UX & CRO

Napravte chyby v customer journey a ušetřete statisíce, které dnes vyhazujete

Přednášky v rámci UX & CRO summitu na téma “Napravte chyby v customer journey a ušetřete statisíce, které dnes vyhazujete” se zhostil Radek Hudák, který byl u vzestupu Shoptetu a Slevomatu. Přednáška poukazovala na důležitost jednotlivých touchpointů firmy se zákazníky. 

Ukazuje se, že společnosti nemají často celkový přehled o zákaznických cestách a propojení jednotlivých aktivit. Zaměřují se na věci, které nejsou tak důležité a mezi jednotlivými odděleními často není dostatečná komunikace. Pravidelný brainstorming může pomoci tuto situaci a komunikaci mezi týmy zlepšit. 

V rámci komunikace se zákazníky jsou důležité pravidelné a rozvojové aktivity, jako například měsíční newsletter, redesign webu, získávání recenzí, dostupnost na zákaznické lince, účast na veletrzích či využívání nových marketingových kanálů. Nicméně zásadní věcí je mít dobře zmapovanou zákaznickou cestu, abychom mohli lépe porozumět zákazníkům a jejich potřebám. Dalším důležitým bodem je reagovat na všechny recenze, včetně těch negativních, a využít je k zlepšení. Při mapování jednotlivých touchpointů je také dobré identifikovat si persony, jejich potřeby, místa a kanály.

Správně nastavená customer journey je klíčová pro úspěšné podnikání a může napomoci k ušetření velkých sum peněz.

Další díly:

Přečtěte si také náš report z Czech Online Expa 2024.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek