E-mail restart 2023 – novinky ze světa e-mailingu

e-mail restart 2023

25. ledna 2023 se v prostorách pražského kina Dlabačov uskutečnila konference o e-mail marketingu a automatizaci E-mail restart. Jednalo se o plně nabitý den přednáškami, které byli proložené pauzami na občerstvení a networking.

Níže jsou shrnuté nejzajímavější postřehy z tohoto příjemného setkání, které kromě přednášek zahrnovalo i dvě velmi zajímavé panelové diskuze na téma doručitelnosti a využití e-mailingu při expanzi. 

E-mailová adresa = lidská bytost – Lukáš Balek

e-mail restart - Lukáš Balek

Keynote na téma e-mailová adresa = lidská bytost vedl Lukáš Balek z Ecomail.cz, který byl hlavním partnerem celého E-mail restartu. Lukáš Balek se e-mailingu věnuje aktivně již přes 6 let a dříve působil na pozici marketingového ředitele projektu Scuk.cz.

Lukáš Balek ve své přednášce shrnul ústřední myšlenku celého setkání, a to že za každou e-mailovou adresou se skrývá lidská bytost. Na toto se často při e-mailingu zapomíná, což by se stávat jistě nemělo. V přednášce byla představena myšlenka hledání rovnováhy za pomoci rovnice etika-legislativa a sběr kontaktůekonomikatechnologická tématamarketingová strategie. Zároveň zde zazněla podstatná informace – že někdy je méně více, což platí jak u množství rozesílaných e-mailů, tak i u velikosti databáze. Není ani tak důležité sledovat její velikost, jako aktivitu.

Role e-mailingu v segmentu fashion – Jaroslav Kaucký

e-mail restart - Jaroslav Kaucký

Druhá přednáška byla pod taktovkou Jaroslava Kauckého, CMO v Digital People a.s., který posluchačům představil roli e-mailingu v segmentu fashion. Jaroslav Kaucký má bohaté zkušenosti z prostředí marketingu a zároveň vede vlastní kurz Marketingový ředitel.

Během představení případové studie hovořil Jaroslav Kaucký mimo jiné o předem definovaných segmentech zákazníků, díky čemuž lze lépe směrovat e-mailingovou strategii. Zazněly také rozdíly mezi automatizací a segmentací, kdy se jedná o dva zcela rozdílné pojmy, které se často pletou. Zajímavá byla také myšlenka propojení e-mailingu s SMS zprávami a sociálními sítěmi. 

Doručitelnost jako základní škola e-mailingu – David Finger, Jan Tlapák, Ruslan Skopal a Petr Cikán

e-mail restart - diskuze doručitelnost

První panelová diskuze se zabývala tématem doručitelnosti. Diskuze se zúčastnili čtyři řečníci: David Finger – produktový manažer Email.cz a Mapy.cz v Seznamu, Jan Tlapák – spoluzakladatel a hlavní vývojář SaaS marketingových platforem Ecomail.cz, Topol.io a Manes.io, Petr Cikán – CEO a spoluzakladatel agentury Sherpas TECH a Ruslan Skopal, CEO a spoluzakladatel Trenýrkárny

Tato diskuze byla velice zajímavá a svým způsobem i zábavná. Asi nejvýraznější osobou byl Ruslan Skopal, který hovořil i o ne příliš oblíbených praktikách e-mailingu. Pokud jde o shrnutí tématu, tak doručitelnost je jistě klíčovým faktorem, avšak není to samozřejmost. Hodně se zde diskutovalo o množství rozesílaných e-mailů. Rozhodně v dnešní době nejde o kvantitu, ale spíše o kvalitu. Pokud již jedinec chce s e-mailingem šlapat na plyn, je potřeba si dát pozor na to, aby následkem nebyla snížená angažovanost čtenářů. Nejlepším tipem z této diskuze je doporučení metriky pro sledování e-mailingu. Účastníci této diskuze doporučovali sledování spam reportů, tedy toho, jak moc uživatelé označují náš e-mail jako spam.

Legislativa: Co vás čeká a nemine v roce 2023 – Petra Stupková

e-mail restart - Petra Stupková

Poslední přednášky prvního bloku se ujala advokátka Mgr. Petra Stupková, zakladatelka advokátní kanceláře Legitas.cz. Hlavními tématy této přednášky byla tlačítková novela, recenze a slevy.

V rámci tlačítkové reformy byla zmiňována hlavně nutnost jednoznačnosti tlačítek. Často se totiž stává, že z tlačítka, které dokončuje objednávku, není pro zákazníka zcela zřetelné, že po kliknutí je zavázán k platbě. Dále je také důležité pamatovat na to, že zákazník musí mít možnost nesouhlasit např. s odebíráním informací. Pokud zákazník udělí souhlas se zasíláním informací, tak to automaticky neznamená, že tomuto zákazníkovi lze zasílat e-maily. Musí mít možnost předem nesouhlasit a zároveň udělit souhlas dle GDPR. Navíc obsah e-mailu může tvořit pouze podobné zboží. Dále byly zmíněné SMS, pro které platí stejná pravidla jako pro e-mailing. Důležité je zde pamatovat na to, že pro odhlášení ze zasílání nestačí posílat pouze odkaz. Musí se zde počítat i s lidmi, kteří nemají chytrý telefon. Vzhledem k hojnosti využívání SMS a nedodržování pravidel se jedná o jednu z priorit, na kterou mají být v roce 2023 zaměřené kontroly. V rámci recenzí byla zmíněna nutnost ověřitelnosti jejich pravdivosti. Musí být dohledatelné, kdo tuto recenzi vytvořil a jaký produkt tento zákazník nakoupil, aby bylo jasné, že recenzuje správnou věc. Pokud by byly recenze součástí zasílaného e-mailu, tak musí vždy souhlasit s obsahem. V neposlední řadě mluvila Petra Stupková o slevách, kdy se mění pravidlo jejich výpočtu. Nově je nutné při výpočtu slevy vycházet z nejnižší ceny, za kterou byl produkt prodáván v posledních 30 dnech.

Gamifikace, omnichannel komunikace a kinetické prvky v praxi – Jakub Malý

e-mail restart - Jakub Malý

Další přednášky se ujal Jakub Malý, e-mail marketing consultant, Head of Sales a spoluzakladatel agentury Promogen. Ten během své přednášky přiblížil posluchačům gamifikaci, omnichannel komunikaci a kinetické prvky. 

Co je to gamifikace? Gamifikace je marketingová technika, která se snaží zvyšovat zájem zákazníků za pomoci herních prostředků a designů v neherním prostředí. Jakub Malý toto téma skvěle přiblížil a hovořil například o tom, že gamifikační prvek se může potenciálnímu zákazníkovi objevit až v půlce stránky. Během prezentace případové studie klienta z kosmetické oblasti byly představeny všechny možnosti gamifikace, na konkrétním případu si člověk mohl vše lépe představit. Dalším probíraným tématem byl Omnichannel, tedy komplexní zážitek pro zákazníka napříč všemi kanály. V rámci e-mailingu zde byl zmíněn skvělý tip, využití SMS a sociálních sítí. Společnost Promogen zde v rámci studie o klientovi, taktéž z kosmetické oblasti, využila všechny možné varianty podpory na zákaznické cestě. V neposlední řadě zmiňoval Jakub Malý interaktivní prvky, jako způsob odlišení se od konkurence. Tyto prvky jsou např. již dostupné na Gmailu v USA, kde se zákazníkovi v náhledu rovnou objeví sleva a interaktivní prvek.

Jak levně získat nové kontakty v podobě e-mailů v B2B/B2C a jak z nich vytěžit maximum – Luboš Segeťa

e-mail restart - Luboš Segeťa

Luboš Segeťa v rámci E-mail restartu představil případovou studii na téma získávání nových kontaktů. Luboš Segeťa působí na pozici Head of e-mail marketing v Proficio a v oblasti e-mailingu se pohybuje již deset let. V rámci své prezentace představil zajímavý nápad na e-mailový seriál pro odběratele. Ten probíhal dlouhodobě a byl podporován i dalšími kampaněmi. Jedná se o skvělý způsob, jak získávat klienty v delším časovém horizontu.

Budování značky v e-mail marketingu – Ondřej Kužílek

e-mail restart - Ondřej Kužílek

Ondřej Kužílek, CEO a Co-Founder společnosti Webscale se ujal přednášky na téma budování značky v e-mail marketingu. V této prezentaci hovořil zejména o budování a komunikování brandu se zákazníky, což bylo velmi zajímavým tématem. 

Brand – building je totiž něco, co dokáže dlouhodobě zvyšovat tržby, a proto je důležité se na něj zaměřit. E-mail je pro to skvělým nástrojem. Lze skrz něj komunikovat různé akce a slevy, avšak  nekonečná možnost růstu je ukrytá v komunikaci značky. Ondřej Kužílek však zmiňoval tři slova, na kterých je celá tato komunikace postavena – pozornost, emoce a důvěra. Bylo řečeno, že na zaujmutí potenciálního čtenáře máte pouhých 8 vteřin, proto je zapotřebí dát si práci i se vzhledem samotného e-mailu. Celý tento princip představil Ondřej Kužílek i na dvou případových studiích. Z prezentace si odnáším důležitou myšlenku, a to sice, že je důležité komunikovat značku.

Z nuly na tisíce transakcí měsíčně na základě e-mail marketingu – Lucie Konečná a Lukáš Konečný

e-mail restart - Lucie Konečná a Lukáš Konečný

Manželé Koneční představili na konferenci efektivní e-mail marketing, který se dá dělat i s minimálními náklady. Ukázali ho na praktickém příkladu jednoho z jejich klientů. Lukáš a Lucie se věnují e-mail marketingu, SEO, sociálním sítím, influencer marketingu a copywritingu. Řečníci hovořili o tom, jak může být pro kampaně přínosné mazat neaktivní registrované kontakty. Zároveň poukázali na fakt, že pro jejich klienta je nejpřínosnější zasílat slevové kupony k různým příležitostem, ať už se jedná o Vánoce, Velikonoce nebo např. k pátku třináctého. V neposlední řadě zmínili to, jak je důležité mít personalizovaný obsah v e-mailu.

Co vás čeká a nemine při expanzi a jakou roli může hrát e-mailing – Janek Žežula, Kristýna Křížová a Jan Jelínek

e-mail restart - diskuze expanze

Druhá a zároveň poslední panelová diskuze v rámci E-mail restartu se zaměřila na využití e-mailingu v rámci expanze. Diskuse probíhala mezi třemi řečníky, konkrétně: Jankem Žežulou – CMO a Marketing managerem společnosti CityZen s.r.o., Kristýnou Křížovou – zakladatelkou Agátina světa a Janem Jelínkem – vedoucí marketingového týmu v Alense, pod kterého spadá 31 zemí. 

Každý z řečníků zastupoval jinou strategii, co se týká umístění na trhu. Někteří z nich expandovali na jisté trhy, někteří naopak na trhy náročnější, a to z toho důvodu, aby čelili jisté výzvě, která je může posunout dopředu. V rámci e-mailingu poté hovořili o rodilých mluvčích, kteří pro ně překládají textace tak, aby byli místnímu trhu co nejbližší.

Identita a styl jako nástroj, jak si získat srdce čtenářů – Pavel Šenkapoun

e-mail restart - Pavel Šenkapoun

Jednu z nejzábavnějších přednášek vedl Pavel Šenkapoun, který je špičkou mezi českými copywritery. Mimo jiné je také autorem dvou knih o copywritingu. Ve své prezentaci přiblížil téma identity a autenticity v e-mailingu.

Celá přednáška byla propletená praktickými příklady, které nám posluchačům pomohli si vše lépe představit. Zároveň se zde objevilo mnoho velmi přínosných tipů. Například to, že nedokonalosti a chyby mohou budovat naši autenticitu při komunikaci s klienty a čtenáři, nebo to, že nesmíme zapomínat na to, pro koho e-mail píšeme. Je dobré vytvořit si persony, které budou v souladu s našimi čtenáři a pro ně budeme daný e-mail psát. Zároveň pokud dochází k segmentaci čtenářů, neměli bychom zapomínat na kreativitu a úpravu stylu textů. Jako příklad zde uváděl Pavel Šenkapoun alzáka, díky kterému Alza vytváří mnoho identit, se kterými se dokáží čtenáři dobře ztotožňovat. Dalším tématem, které zaznělo bylo vypůjčení identity, které může také fungovat, pokud si však dokáže společnost zachovat autenticitu.

Jak získat desítky tisíc prodejů ročně navíc na autopilota a zadarmo – Jan Jelínek

e-mail restart - Jan Jelínek

Jan Jelínek, který se účastnil debaty na téma expanze a e-mailingu také představil fungování e-mailingu ve společnosti Alensa. Ústředním tématem této přednášky byla RFM analýza, tedy segmentace zákazníků na základě třech ukazatelů. Doby, která uplynula od posledního nákupu, frekvence nákupu a celková suma, za jakou zákazník nakoupil. Díky tomuto rozdělení dochází k zefektivnění cílení a s každým segmentem zákazníků lze pracovat jinak, což je velké plus.

Konec divokého západu jako příležitost pro e-mailing – Jan Tichý

e-mail restart - Jan Tichý

Poslední přednášky letošního E-mail restartu se ujal Jan Tichý, spoluvlastník agentury Taste, který působí na pozici Chief Product Officer. Navíc je certifikovaný Google Trainer a zabývá se již řadu let webovou analytikou. Opět zde zazněla důležitost přemýšlení nad e-mailem jako nad člověkem. Nelze přemýšlet nad seznamem e-mailů, ale musíme ho brát jako zákaznickou základnu, kterou chceme budovat.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek