Bard

Bard je nový interaktivní AI nástroj, jehož fungování zajišťuje umělá inteligence (v angl. artificial intelligence, zkr. AI). Byl postaven na jazykovém modelu LaMDA vyvinutém společností Google, nyní však již funguje na výkonnější verzi PaLM2. Od roku 2023 je Bard jako chatbot volně dostupný na Googlu a uživatelé jej najdou na stránce: https://bard.google.com/chat

K čemu Google Bard využít

Tato webová AI aplikace může být fajn pomocník nejen v případě, že chcete naplánovat výlet, využijete ho i v pracovní oblasti pro překlad, sumarizaci informací a interpretaci složitých textů či statistik, při vytváření tabulek a zejména pak pro inspiraci a generování nápadů. V oblasti marketingu vám například pomůže při vymýšlení článků, newsletterů, popisků apod. určených různým cílovým skupinám, pomoct může i s analýzou klíčových slov nebo analýzou konkurence.

Bard vs. ChatGTP

Bard konkuruje modelu ChatGTP, za kterým stojí společnost OpenAI a který je přístupný přes vyhledávač Bing od Microsoftu. Pro oba nástroje je typické přirozené zpracování jazyka, to znamená, že dokáží rychle zpracovávat odpovědi v příslušném jazyce a oba byly trénováni na obrovském množství dat (tomu se říká tzv. strojové učení). 

Co se týče některých rozdílů, Google Bard aktuální informace zdarma vyhledává i na webu, což má ChatGTP zpoplatněno. Z hlediska uživatele může být Bard pohodlnější, co se týče např. nabídky pro rychlou modifikaci odpovědi (chatbot upraví dle požadavku odpověď na kratší, delší, jednodušší, méně formálnější, profesionálnější apod.) 

Na rozdíl od ChatGTP, který vytváří digitální obrazy uměle na základě modelu DALL·E 3, Bard generuje relevantní obrázky z vyhledávání Google. I přes některé odlišnosti (z nichž jsme uvedli jen pár vybraných) pro oba chatboty platí, že na odpovědi musí uživatel hledět vždy kriticky a nepracovat s výsledky bezhlavě.