UTM parametry

UTM parametry (UTM = angl. urchin tracking module) mohou být součástí URL adresy
v podobě tagů a v případě, že jsou, poskytují nám užitečná marketingová data týkající se návštěv dané stránky. Díky nim můžeme v rámci systémů pro webovou analytiku (web analytics), jako je např. Google Analytics, následně vysledovat, odkud na danou stránku návštěvník přišel, jaké médium si pro návštěvu vybral, jaká kampaň ho zaujala, která konkrétní reklama ho přivedla, které klíčové slovo hrálo zásadní roli apod.

Co znamenají jednotlivé UTM parametry

Abychom jednotlivé parametry uměli správně používat a interpretovat, je potřeba znát jejich význam:

  • zdroj (utm_source) – ukazuje, odkud návštěvník přichází, např. Seznam, Google,
  • médium (utm_medium) – představuje médium, které návštěvník využil,
    např. sociální sítě, e-mail, placená reklama (utm_medium=cpc),
  • kampaň (utm_campaign) – označuje konkrétní kampaň (black_friday),
  • obsah (utm_content) – odlišuje konkrétní obsah od jiných v téže reklamě,
    např. banner v e-mailingu (banner_BF3)
  • termín (utm_term) – označuje klíčové slovo (roboticky-vysavac)

Na základě získaných dat můžeme v Google Analytics vyhodnocovat úspěšnost reklamních kampaní a vhodně upravovat marketingovou strategii, tak abychom do budoucna zajistili potřebné konverze. Je tedy výhodné URL v kampaních výše uvedenými tagy označovat. Platí to zejména pro placené odkazy z webových stránek, reklamní bannery, odkazy ze sociálních sítích nebo odkazy z newsletterů.

K ručnímu značkování URL adres můžete využít například nástroj Campaign URL Builder dostupný na adrese: https://ga-dev-tools.google/campaign-url-builder/

Na Facebooku vám poslouží Google Analytics URL Builder: https://www.facebook.com/business/google-analytics/build-your-url

V případě PPC kampaní v systémech Google Ads nebo Skliku máte k dispozici automatické značkování.