Barcamp Kolín 2019

V sobotu 11. května 2019 proběhl druhý ročník kolínského barcampu. Akce se konala opět v prostorách CEROPu, tedy v sálech kolínského podnikatelského inkubátoru. A co jsme se na 2. kolínském barcampu dozvěděli?

Zajímavosti z 15 přednášek

Neboj se a dělej změny (Honza Kulda)

První přednášku v SimpleShop sále obstaral Honza Kulda z Freelo se svým životním příběhem. Honza doporučil knížku Jídlo na prvním místě, která mu pomohla změnit (nejen) stravovací návyky – zmínil např. paleo dietu. Pravidelně drží jednodenní půst, ráno si dopřává ledovou sprchu, pravidelně běhá a cvičí jógu (doporučil kanál Yoga with Adriene).

Nejčastější SEO problémy na webech a proč se jim věnovat (Jiří Krejčík)

Jiří Krejčík o nejčastějších SEO problémech na kolínském barcampu 2019

Jirkova přednáška byla plná praktických příkladů a ukázek. Byly zmíněny časté SEO problémy jako je zakázaná indexace webu, duplicitní URL a kanonizace, zabezpečení protokolem HTTPS nebo chybové stránky 404. Jirka zmínil i rychlost webu, o které si můžete přečíst více v našem předchozím článku na blogu.

Došlo také na praktické tipy na SEO nástroje, které v Jirkont využíváme – práci vám usnadní např. Collabim nebo Search Console.

Protože všechny důležité problémy, které pravidelně řešíme, nebylo možné vtěsnat do 25 minut, připravil Jirka SEO školení. To proběhne 13. června 2019 v Kolíně.

Jak vytvořit trvalý zdroj zákazníků pomocí obsahu (Josef Řezníček)

Josef Řezníček o obsahu na kolínském barcampu 2019

Přednáška byla zaměřená na to, jak získat potenciální zákazníky pomocí obsahu na blogu, webových stránkách nebo sociálních sítích.

Zaznělo i několik prověřených obsahových strategií, včetně nutnosti efektivní propagace. A rada na závěr: „To, že vytvoříme skvělý obsah, ještě neznamená, že se bude sám šířit.”

Workshop: Jak vytvořit trvalý zdroj zákazníků pomocí obsahu (Josef Řezníček)

Po přednášce následoval workshop, na kterém nejprve zaznělo, co všechno je třeba vzít v potaz ještě před tím, než začnete tvořit web a jeho obsah. Důraz byl kladen především na analýzu klíčových slov, díky kterým je web lépe dohledatelný.

Poté Josef nastínil postup tvorby webových stránek. Zmínil mimo jiné to, že je dobré si nejprve připravit strukturu webu, drátěné modely a poté vytvářet obsah, po jehož dokončení teprve přichází na řadu samotná realizace webu, tedy tvorba grafiky, vyladění responzivity, kódování, programování, testování atd.

Následně jsme se prakticky věnovali návrhu hlavní webové stránky. Rozdělili jsme se do dvou skupin, jejichž cílem bylo prezentovat koučku XY a na základě podkladů pro ni vytvořit home page. Po uplynutí vytyčeného času jsme svůj návrh prezentovali druhé skupině, která nám spolu s Josefem řekla své komentáře a následně nám ukázala svůj návrh úvodní webové stránky.

Mastermind – aneb, když okolo sebe nemáš podnikatelské kamarády (Mário Roženský)

Pravidla mastermindu

Mário sdílel své zkušenosti s účastí i organizací několika Mastermindů. Pokud se některého Mastermindu budete účastnit:

 • říkejte vše otevřeně a na rovinu,
 • nedělejte hrdinu,
 • buďte aktivní,
 • řiďte se pravidly Mastermindu.

V případě online Mastermindu Mário připojil tip na aplikaci Zoom a doporučil harmonogram setkání:

 • 2 minuty na závazky z minulého setkání,
 • 15 minut na vlastní téma,
 • 2 minuty na závazky do příštího setkání.

V Kolíně existují off-line Mastermindové skupiny, pokud se chcete připojit, podívejte se na web coworkingu.

AHA momenty mého podnikání (Petra Dolejšová)

Poutavý příběh Petry od zaměstnankyně v advokátní kanceláři, až po vlastní podnikání. Právě při zaměstnání v advokátní kanceláři došlo na první AHA moment. Na dobré kafe si totiž klient má podle tehdejšího zaměstnavatele dojít do kavárny.

Ve vyprávění o průběhu budování firmy Petra vyzdvihla roli kouče Víta Šrámka a připojila další cenné rady, které se hodí nejen začínajícím podnikatelům. Tady jsou některé z nich:

 • Nestíhat neznamená úspěch.
 • Delegujte!
 • Nastavte jasný vztah šéf – zaměstnanec.

Efektivní práce s podvědomím pro lepší život./ Jak fungujeme jako Člověk? Jaké jsou naše možnosti i omezení? (Radek Viktor Haštaba)

Radek mluvil o tom, že člověk ukazuje jen zlomek toho, co v něm je. Proto je třeba vždy nahlížet pod povrch, kde se skrývají další vrstvy (podvědomí).

Člověk má tedy vědomí, které je zřejmé. Dál následují vrstvy, které ještě můžeme ovlivnit. Jde o názory a přesvědčení, skupinová paradigmata a rodinné archetypy. V nejhlubší, vrozené vrstvě se poté nachází intuitivní já.

Asi nejvýraznější výrok, který z Radkových úst zazněl je: „Čeho jsem si vědom, to mohu ovlivnit. Čeho si vědom nejsem, to ovlivňuje mě.”

90 % problémů je jen v Tvojí hlavě (Janka Chudlíková)

Janka měla poutavou přednášku na téma řešení problémů. V jejím průběhu zaznělo hned několik důležitých myšlenek:

 • „90 % problémů je produktem naší mysli.”
 • „90 % řešení je produktem naší mysli.”
 • „Když na problém myslím, znamená to, že v něm pořád žiju.”
 • „Pozitivní postoj je věc volby a dá se naučit.”
 • „Mozek neumí být ve stresu kreativní.”
 • „V shitu vymyslíš jenom další shit.”

Po přednášce následoval téměř dvouhodinový workshop na stejné téma. Janka se detailněji věnovala stresu a tomu, co se při něm děje s našimi hormony jako je adrenalin nebo kortizol. Důležité je rozdělení na eustres a distres. Doporučujeme nastudovat!

Během workshopu došlo také na několik praktických rad a doporučení, která jsou běžně součástí placených setkání s Jankou. Za otevřený přístup ke svému know-how během svých vystoupení na kolínském Barcampu zaslouží Janka obdiv. Pokud se chcete dozvědět více o výše zmiňovaných tématech, navštivte Janky YouTube kanál.

Jak začít s optimalizací konverzního poměru webu? (Pavel Tlapák)

Pavel Tlapák a optimalizace konverzního poměru na kolínském barcampu 2019

Jak zvýšit konverzní poměr webu?

 • Zkuste vyměnit slider na vstupní stránce.
 • Dejte možnost dokončit objednávku bez registrace.
 • Používejte pochopitelné nadpisy, popisky a videa.
 • Uveďte kontakt na viditelném místě.
 • Využívejte online chat. Tedy pokud s ním zvládnete pracovat.

Pavel dále zmínil několik praktických tipů, ukázek a metod:

Marketingová automatizace s lidskou tváří (Tomáš Polák)

Tomáš mluvil o možnostech personalizace v marketingových aplikacích. Zmínil také důležitost oslovování v mailech jménem příjemce a rozdělení sdělení podle pohlaví, věku nebo lokality.

Na webových stránkách se může personalizace objevit např. u bonusů pro věrné zákazníky, registrace k odběru novinek nebo u lišty s aktuálními akcemi.

Jako dárkového rádce pak můžete vyzkoušet Facebook Messenger Bota. Způsob takové komunikace se dá nastavit různě. Doporučujeme však nejprve od zákazníků získat co nejvíc informací ohledně toho, jakým způsobem se ptají, co je u produktů zajímá apod.

Byznysové lekce, které mi daly lekci. 15 let a MASO rovnou do ruky (Marek Čevelíček)

Marek nás provedl svými začátky v podnikání od éry studentských let a také hlavními zádrhely, které musel v pracovním životě řešit, nebo si uvědomil až později.

Zmínil důležitost vlastního koníčka, při kterém se vám podaří psychicky odreagovat mimo práci/zaměstnání. Poté zdůraznil, že je třeba rozvíjet tu část byznysu, která přináší zisk a jste při ní šťastní.

Jak říci NE ústně i písemně (Lída Charvátová)

Jak říct ne podle Lídy Charvátové

Lída Charvátová mluvila o tom, jak říci NE, aniž byste se u toho cítili provinile, nebo jakkoli špatně. Zdůrazňovala, že pokud něco odmítáte, je dobré si uvědomit, že tím říkáte ANO dohodě/dobrým vztahům, svým zásadám, zájmům a potřebám a zároveň říkáte NE nežádoucímu/nechtěnému chování.

Lída také zdůraznila, že je třeba druhou stranu respektovat. Čím náročnější je pro druhou stranu přijmout NE, tím větší respekt je třeba z naší strany projevit.

Uživatelský výzkum (Jan Řezáč)

Uživatelský výzkum od Jana Řezáče na kolínském barcampu

Před spuštěním nového projektu je dobré využít uživatelského výzkumu, abychom zjistili potřeby lidí – měli bychom přesně vědět, proč u nás zákazníci nakupují a na základě čeho se vlastně rozhodují.

Není úplně (vlastně vůbec) ideální ptát se lidí, co přímo chtějí. Tato data jsou totiž značně zkreslená, protože když lidé hned nevědí jak odpovědět, tak si něco vymyslí.

Jan Řezáč říká: „Uživatelský výzkum není o tom, že se ptám lidí, co by chtěli. Uživatelský výzkum je o tom, že se jim snažím porozumět.”

Vždy je důležité si nejprve stanovit záměr, nasbírat potřebná data a ta potom analyzovat, abychom mohli dojít ke konkrétním závěrům.

Efektivní je kombinovat různé metody uživatelského výzkumu.

Z 0 km na 100 km běhu za 2 roky aneb jak správně začít a pokračovat s běháním (Dalibor Muráň)

Dalibor promluvil o dětství, o tom, jak se dostal ke sportu a proč začal běhat. Zmínil důležitost správné techniky běhu a zdravé stravy.

V průběhu přednášky mluvil mimo jiné o přípravě na maraton nebo ultramaraton. Zmínil i několik knížek, které vám v přípravě na běh pomohou. Jde o:

 • Běžecká revoluce (Nicholas Romanov),
 • Jez a běhej (Scott Jurek),
 • Zrozeni k běhu (Christopher McDougall).

Tyhle rumy nejsou pro starý! (Pavel Ungr)

Pavel Ungr a rumy na kolínském barcampu 2019

Tradiční třešnička na dortu kolínského barcampu a jednoznačně nejzábavnější výstup ze všech. Pavel Ungr a rumy… to byla skvělá show! Ochutnávalo se 7 druhů rumu. Tady je jejich seznam:

 • Doorly’s XO 40%,
 • Bumbu XO 40%,
 • Dictador 12 40%,
 • Plantation Pineapple 40%,
 • Auténtico Nativo Overproof 54%,
 • A. H. Riise Royal Danish Navy Rum 40%,
 • Don Papa Masskara 40%.

Pokud vás tyto rumy zajímají více, navštivte RumRock.cz.

Co se nám na kolínském barcampu ještě líbilo?

 • Tři sály – více přednášek a workshopů,
 • tombola a soutěž o nejvtipnější přezdívku,
 • hojnost a štědrost sponzorů (děkujeme nejen městu Kolín),
 • občerstvení, káva a catering z Café Bar Eden,
 • ekologie – skleničky, klasické talířky, kelímky NickNack,
 • dětský koutek.

Moc jsme si to užili a už se těšíme na třetí kolínský barcamp ročník. Ten proběhne v sobotu 16. 5. 2020.

Tým Jirkont.cz
Náš tým na kolínském barcampu 2019

Za článkem stojí: Michaela Jiráková, Monika Pittnerová, Tomáš Kropáček a Jiří Krejčík.

Report z minulého ročníku: https://www.jirkont.cz/barcamp-kolin-2018/.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek