Vytváříme první PPC kampaň v Skliku

Jak už samotný název napovídá, tento článek by pro vás měl být užitečným návodem na vytvoření vaší první PPC kampaně v reklamním systému SklikO tom, co to vlastně PPC reklama je, jsme psali v článku Co je to PPC reklama a jak se poprat s vytvořením první PPC kampaně.

Tentokrát se zaměříme na to, jak PPC reklamu správně nastavit, jakým chybám se při tom vyhnout a jak měřit efektivitu. Reklamním systémem Google Ads se budeme zabývat později, v některém z dalších článků.

Proč by vás měly PPC kampaně zajímat?

Protože je to efektivní způsob, jak získat více zákazníků. Díky PPC bude vaše firma na internetu více vidět.

I když je v současnosti nejpoužívanějším vyhledávačem Google, stále se najde podstatná část zákazníků, která k vyhledávání využívá Seznam. Neměli bychom ho proto opomíjet. Spuštěním PPC kampaní se dostanete mezi výsledky vyhledávání nejrychleji.

Jak PPC reklama funguje?

Vyhledávací síť funguje na bázi klíčových slov. Ta se propojí s dotazem uživatele, jemuž se poté zobrazí textová reklama na produkt či službu, kterou hledá.

V obsahové síti (což je skupina webů v partnerském vztahu s Sklikem – novinky.cz, zboží.cz atd.) lze vytvářet jak textovou reklamu, tak i tzv. kombinovanou formu reklamy. Může to být obrázek s textem nebo banner, který se uživateli zobrazí na základě zvolených klíčových slov, témat a zájmů. V obsahové síti můžete realizovat i retargeting – tedy zpětně oslovovat návštěvníky svého webu.

Výhodou PPC reklamy je její přesné cílení, kdy se můžete zaměřit na konkrétní region, zájmy, pohlaví a mnoho dalšího. Obrovským benefitem jsou měřitelné výsledky, díky nimž přesně vidíte kolik lidí zareagovalo a jak. Oceňována je také flexibilita reklamy, díky níž můžete průběžně měnit nastavení reklamy tak, aby byla maximálně efektivní.

Jak na Sklik?

Vytváříme první účet v Skliku

V prvním kroku si založte účet v Skliku pod e-mailem, který si pro tento účel vytvoříte a který budete pravidelně číst. Pro každý projekt je dobré mít samostatný účet v Skliku. Druhým krokem je registrace peněženky v tomto účtu. Zde zadáte své kontaktní a fakturační údaje, které Sklik do 2 pracovních dnů schválí. Pak už zbývá jen dobít kredit.

Připravujeme svou první kampaň

Klíčem k úspěchu jsou klíčová slova. Vaše reklama se totiž uživateli zobrazí právě na základě klíčových slov, která vyhledává. Aby byla reklama maximálně efektivní, musíte svého zákazníka dobře znát a vědět, co hledá. Na základě toho poté zvolíte správná klíčová slova.

S volbou relevantních klíčových slov vám pomůže nástroj „Návrh klíčových slov”, který najdete v menu Skliku v nabídce „Nástroje”.

ppc-kampan-v-skliku-navrh-klicovych-slov

Hledanost je průměrná hledanost ve vyhledávači za posledních 12 měsíců (není to počet uživatelů, ale počet hledání).
Roční trend je to, kolikrát v jakém měsíci bylo slovo zadáno do vyhledávání.
Cena říká, kolik byli inzerenti ochotni zaplatit za klíčové slovo v posledních 60 dnech

Klíčová slova mají různé charaktery – takzvané shody. Přesný typ shody znamená, že reklama se zobrazí na vyhledávací dotazy, které přesně odpovídají klíčovému slovu (včetně diakritiky).

Frázová shoda zajistí, že se reklama spustí na vyhledávací dotaz uživatele, který může být obohacen o výraz před nebo za daným klíčovým slovem.

Volná shoda znamená, že nemusí být dodrženo pořadí slov, diakritika, ani skloňování. Užitečným pomocníkem je Modifikátor volné shody, který zvyšuje konkrétnost klíčových slov ve volné shodě. Vaše reklama se díky němu zobrazí pouze v případě, kdy uživatel vyhledává slova, která jste označili znaménkem plus. Příklad: +servis +automatické +pračky.

U volné a frázové shody hrozí riziko, že se reklama bude zobrazovat na nerelevantní dotazy. Tím byste zbytečně přicházeli o své peníze. U těchto typů shod proto rozhodně zvolte vylučující klíčová slova, na která nechcete, aby se vaše reklama zobrazovala. Taková slova se označují znaménkem mínus (-). Příklad: Nabízíte servis a opravu automatických praček, ale ne jejich prodej. Zadejte vylučující klíčová slova -prodej, -bazar, -výkup.

Sestavujeme svou první kampaň

Kampaň má vždy svou jasnou strukturu:

kampaň → sestava → inzerát.

V jednom účtu Skliku můžete mít více kampaní. Každá kampaň pak může obsahovat jednu a více sestav. Stejně tak každá sestava může obsahovat jeden a více inzerátů.

Konkrétní příklad takové struktury: kampaň zaměřená na prodej vstupenek do muzea filmových studií v Londýně, kde se natáčel Harry Potter:

 

Kampaň Sestava Inzerát
Vstupenky Harry Potter vstupenky – přesná shoda Harry Potter studio Londýn | Vstupenky do filmových studií
Vstupenky Harry Potter Londýn  | Warner Bros studio Londýn
Harry Potter vstupenky – volná shoda Harry Potter studio Londýn | Vstupenky do filmových studií
Warner Bros Studio Londýn  | Výstava Harry Potter

Než přistoupíte k samotnému vytváření kampaně v Skliku, doporučujeme si rozmyslet a připravit předem strukturu celé kampaně, relevantní klíčová slova a znění inzerátů (například pomocí myšlenkových map).

Vytváříme kampaň krok po kroku

Krok 1

  • Zvolte Vytvořit kampaň ve vyhledávací síti. Zadejte název, denní rozpočet na celou kampaň a cenu za proklik. Zároveň také název první reklamní sestavy, kterou budete v kampani vytvářet.

Krok 2

  • Vyberte vhodná klíčová slova včetně typu jejich shod.

Krok 3

  • Vytvořte inzerát, který se uživateli při vyhledávání zobrazí. I tvorba inzerátu má svá pravidla. Cílová URL musí být vždy existující stránka webu, na který inzerát odkazuje. Titulek 1 musí obsahovat klíčové slovo a naopak nesmí obsahovat vykřičník a otazník. Ta samá pravidla platí pro titulek 2. Klíčové slovo neopakujeme! Cesta se tváří jako stránka webu, ale nemusí ve skutečnosti existovat. Píšeme do ní klíčové slovo. Popisek 1 je reklamní sdělení. To může obsahovat vykřičníky, procenta a čísla. Pokud je to u vaší reklamy vhodné, přidejte „výzvu k akci” typu objednejte, zaregistrujte se atd. Může to vést k větší míře prokliku. Určitě doporučuji zvolit „zobrazit volitelné položky”. Sklik vám nabídne možnost přidat další titulek a popisek. Čím robustnější inzerát bude, tím více zaujme.

Krok 4

  • Vaše první kampaň je vytvořena. Nyní zkontrolujte její nastavení. Otevřete svou kampaň, zvolte nastavení a přidejte telefon, na který mohou zákazníci volat, region, kde chcete inzerovat, a další možnosti, které jsou v nabídce
  • Určitě doporučuji v kampani vytvořit odkazy na podstránky. Zákazníkovi tak usnadníte vyhledávání a sobě zvýšíte šanci na jeho získání. Jsou to třeba odkazy na podstránky typu kontakt, ceník, otevírací doba, rezervace apod. Ideální je vytvořit alespoň 4 odkazy. Ve vybrané kampani zvolte reklamní sestavu a záložku „Odkazy”. V ní vytvořte úplně nový odkaz nebo upravte stávající.

Na co ještě v Skliku nezapomenout?

Když je kampaň kompletně nastavená, je vhodné nastavit i její správné měření. Bez toho nebude možné sledovat a vyhodnocovat její efektivitu. V menu „Nástroje” je několik možností.

Automatické tagování URL

Zvolte „Zapnout automatické tagování” a dále už jen „uložit pokročilé nastavení”. Tím docílíte toho, že můžete PPC kampaň vytvořenou v Skliku  snadno analyzovat v Google Analytics nebo jiném analytickém nástroji. Důležité ale je, abyste nějaký nástroj měli na svém webu nasazený.

ppc-kampan-v-skliku-automaticke-tagovani

Sledování konverzí

Zvolte „Vytvořit konverzi”, zadejte název konverze – např.: „Objednávka” a její hodnotu (pokud je možné ji nějakým způsobem vypočítat). Zvolte „Uložit a vygenerovat kód”. Ten musíte vložit do zdrojového kódu webu na správné místo, k čemuž můžete využít nástroj Google Tag Manager. S tím vám pomůže vývojář nebo analytik.

ppc-kampan-v-skliku-sledovani-konverzi

Retargeting

Aneb zpětné oslovování zákazníka, který navštívil váš web a nebo projevil zájem o vaši reklamu. Nejdříve musíte zvolit „Zobrazit retargetingový kód”. Ten zkopírujte a vložte do zdrojového kódu webu (pozor – kód musí být na všech stránkách webu). Použít k tomu můžete i Google Tag Manager.

Ihned po vygenerování kódu je dobré vytvořit seznam uživatelů, které chcete se svou reklamou zpětně oslovovat. U nového účtu doporučuji vytvořit seznam se všemi návštěvníky webu za uplynulých 540 dní.

I kdybyste se prozatím nechystali retargetingovou kampaň spouštět, rozhodně doporučuji si seznam návštěvníků vytvořit, a to ihned po založení účtu. Až se pro spuštění kampaně rozhodnete, nebudete muset čekat na naplnění seznamu a aktivujete ji rovnou.

Nejčastější chyby v PPC reklamě

1. Špatně nastavené cílení reklamy dle regionu

Nejčastější chybou, zvláště u služeb, je cílení reklamy na špatně zvolený region. V nastavení kampaně nezapomeňte vybrat region, pro který chcete, aby se reklama zobrazovala. Řemeslník či firma působící pouze v oblasti svého sídla nepotřebují celorepublikovou kampaň, ale pouze lokální.

2. Nevhodně zvolená klíčová slova nebo jejich typ

Maximálně využívejte nástroj „Návrh klíčových slov” a zadávejte slova, která s vaším podnikáním souvisí a hlavně, která váš zákazník skutečně hledá. Ideální je zvolit klíčová slova ve volné nebo frázové shodě a sledovat jejich efektivitu. Můžete je pak optimalizovat dle dosažených konverzí. Při menším rozpočtu zvolte raději pouze klíčová slova v přesné shodě. Eliminujete tak riziko vícenákladů s nerelevantními prokliky.

3. Nedůvěryhodná reklama

I když máte v reklamě omezený počet slov, zkuste v ní zákazníkovi sdělit to zásadní. Používejte klíčová slova, na která cílíte. Vyzvěte zákazníka k akci, ale nebuďte naléhaví nebo až agresivní. Vyvarujte se hrubých gramatických chyb, které snižují důvěryhodnost vaší reklamy, a tím i vaší firmy.

Závěrem

Připravili jsme pomocníka, který vás provede nastavením první kampaně v Skliku krok za krokem. Checklist, díky kterému nezapomenete na žádný z důležitých bodů. Stačí, když vyplníte formulář níže a checklist dorazí na váš e-mail.

Načítání…

V dalším článku si popíšeme, jak reklamu správně vyhodnocovat a následně optimalizovat.

Potřebujete s něčím ohledně Skliku pomoci? Napište na spoluprace@jirkont.cz a my vám rádi poradíme.

Píšeme od roku 2012

Na náš firemní blog píšeme články ze světa internetového marketingu. Dělíme se o zkušenosti, které získáváme při práci nebo o poznatky z konferencí. Budeme moc rádi, když si naše články přečtete, zareagujete v diskusi nebo nám pošlete e-mail.

Rádi pomůžeme

Chcete se nás na něco zeptat? Klidně nám napište nebo zavolejte.

Přečtěte si další články
Komentáře

Okomentujte článek